FREE DOWNLOAD:    Valašsko No. 25
 
 
Contents of the issue
 
1
Hana Jabůrková
Ve stopách předků...
2
 
Václav Cigler: Člověk je proces...
3
Jaroslav Hovadík
Čím je pro mne Valašsko?
3
Michal Janiš
Čím je pro mne Valašsko?
4–6 
Horst Mayer
Sklárny na Hutisku a v Halenkově – Břežité
7–9
Jana Volfová-Hovořáková
Příběhy rodiny Filgasovy z Lužné
9–11
 
O zbojnické nevěstě (úryvek z nevydaného rukopisu Josefa Filgase „Míťka z Lužné“)
11
Jana Volfová
Originál písně „Pásli kozy Valaši“
11–12
Václav Michalička
Výstava Za beskydskými zbojníky v příborském muzeu
12–13
Olga Mehešová
Zbojnický mýtus ve Vsetíně
14–15
Václav Michalička
Kovárna z Horní Lidče při čp. 37
16–19
Pavel Svozil
Hvězdárna Vsetín
20–21
Lukáš Spitzer
Valašské polany – Ráj motýlů a romantických výhledů
22–25
Olga Mehešová
Básník dřeva architekt Dušan S. Jurkovič (1868–1947)
26
Václav Popelka
Kreativní paleta samouka
27
Peter Motyka
Podzim a jeho bratr
28–29
Tomáš Mikuláštík
Antonín Strnadel
30–32
Hana Jabůrková
Vsetínsko na prahu moderní doby ve fotoarchivu Muzea regionu Valašsko
33
Václav Popelka
Osobní vzpomínka na pátera Metoděje Drdu (na okraj článku R. Sobotky)
32–33
Radim Prokop
Valašští krajané na Ostravsku a v Havířově především
34
Petr Dostálek
Léčení střelným prachem
35–36
Richard Sobotka
Nezaměnitelný půvab mateřského jazyka
36
Miroslav Záruba
Jak dopadla inspekce školdozorce v Malé Bystřici
37
Ludmila Velcerová
Nástěnný kalendář Vizovic
37
Vanda Vrlová   
Až na vrchol Radhoště
37
Richard Sobotka
Nejen fotografická zastavení... Daniel Drápala, Václav Michalička: „Zručnost, um a dovednost lidí na horách – fotografická zastavení“
37–38
Richard Sobotka
O chlebu a kamení
38
Hana Jabůrková
Čtení z Bystřičky a Růžďky
38–39
Mojmír Trávníček
Dvě výtvarné publikace
39
Hana Jabůrková
Monografie „Miloš Šimurda“
39–40
Jiřina Sousedíková
Radomír Sousedík (30. 12. 1929 – 24. 12. 2007)
41
Karel Pavlištík
Odešla Drahomíra Brňáková
41–42
Karel Pavlištík
Za Horymírem Sušilem
42–43
Jiřina Veselská
Příběh  je u konce
43
Karel Pavlištík
Vážená truchlící rodino, vážení smuteční hosté – Poslední rozloučení s PhDr. Jaroslavem Štikou, CSc.
44
Miloš Šimurda
Lidové trio tři Š
44–45
Richard Sobotka
„Nebude nám dycky tak...“ (aneb baví nás to…) – Dvacetileté výročí folklorního souboru Soláň
45
Petr Liďák
Augustin Krystyník z Nového Hrozenkova – Nositel tradice lidových řemesel
46–47
Alena Podzemná
„Člověk … to jsou pro mne osy a trasy podobné oblinám země a křivkám nebe“ – Rozhovor s doc. akad. sochařem Václavem Ciglerem
48
Miloš Jarošek
Obrázek z Valašska 
obálka 2
Soňa Kollandová
Setkání řezbářů ve Velkých Karlovicích 5. – 8. srpna 2010
obálka 3
Olga Mehešová
MgA. Jiří Kuděla
obálka 4
Milada Fohlerová, Martin Leskovjan
Valašský betlém P. Orsága a K. Langra – O té hvězdě betlémské