FREE DOWNLOAD:    Valašsko No. 23
 
 
Contents of the issue
 
1
Milan Půček
Dvacáté třetí číslo...
2
Hana Jabůrková
Josef Kalus: Jsem dosud tkalcem
3
Oldřich Šuleř
Čím je pro mne Valašsko?
3
Rony Plesl
Čím je pro mne Valašsko?
4–7 
Daniel Drápala
Vánoční pastýřská hra z Rožnovska
8–11
Zdeněk Fišer
Příběh jednoho života – K 200. výročí narození Daniela Slobody, muže víry a vědy
12–13
Vladimír Novotný
90 let elektrotechniky ve Vsetíně (1919–2009)
14–15
Pavel Dorčák
125 let Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí (18. ledna 1884 se konala ustavující valná hromada Musejní společnosti)
15–19
Jana Tkačíková
Zámecký park ve Valašském Meziříčí
20
Jana Šušolová
Flyše nejsou plyše ani v Hostýnkách
21–24
Alena Podzemná
Marie Bognerová – malířka, kreslířka, ilustrátorka a restaurátorka (* 29. 3. 1931 Valašské Meziříčí – † 18. 2. 1997 Valašské Meziříčí) 
25–28
Milada Fohlerová
Poezie v srdci a tvorbě Ludmily Vaškové
28–29
Olga Mehešová
SLOVA – TRÁVA“, nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí
30–31
Hana Jabůrková
Něžně a sametově na Valašsku – podzim 1989 a jeho ozvěny v roce 1990 ve fotoarchivu Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně
32
Josef Kramář
Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí a jeho hrady a zámky „sbratřené“
32–33
Dalibor Malina
Desetiletí proměn malířského Soláně
34
Hana Jabůrková
Seminář muzejních historiků Moravy a Slezska na Valašsku 
34–35
Květuše Nepožitková
Byla jsem kronikářkou
35–36
Květuše Nepožitková
Co se do kroniky nevešlo
36
Dušan Trávníček
Pozorování halových jevů v Hostýnských vrších
36
Michal Janiš
Jak na bolavý zub?
37
Daniel Drápala
Devatero kvítí Vandy Vrlové
37
Tomáš Gross
Kouzelné bytosti zpod Radhoště
37
Ludmila Velcerová
Veselosti nikdy dosti
37–38
Tomáš Gross     
Radhošťské putování
38
Jakub Chrobák
Milý příteli, potěšení na mé straně...
38–39
Břetislav Dadák
Mirko Janeček, Kanadské listy a Valašsko
39–41
Petr Liďák
Josef Ország-Vranecký starší (20. 5. 1866 – 22. 8. 1939)
41–42
Tomáš Mikuláštík
Jan Kobzáň (9. 7. 1901 v Liptále – 10. 10. 1959 ve Velkých Karlovicích)
42–43
Hana Bartková
Vzpomínka na Vilmu Volkovou (* 19. 8. 1903 – † 3. 9. 1999)
43–44
Radim Prokop
Vzpomínka na přítele z Valašska Vladimíra Kulíška
44
Barbora Jarošová
Vít Kašpařík – Nositel tradice lidových řemesel
45
Milada Fohlerová
Poslední zastávka Evy Urbachové na trati muzejní práce
46–47
Hana Jabůrková
„Dávejme hudbě, co její jest – sami sebe!“ – s Jaromírem Bazelem, sbormistrem jubilujícího mužského pěveckého sboru LUMÍR
48
Vítězslav Přikryl
Pověst o pánovi ze skaličského zámku
obálka 2
Hana Jabůrková, Milan Ošťádal, Jitka Skočková, T. Kašpar
Když ožívá muzeum...
obálka 3
Olga Mehešová
Sochař MgA. Jaromír Šimurda
obálka 4
Milada Fohlerová
Sv. Martin – lidová podmalba na skle