FREE DOWNLOAD:    Valašsko No. 20
 

 

Contents of the issue

1
Mojmír Trávníček
Dvacet
2
Hana Jabůrková
Bartoš Vlček: Touha po životě
3
Karel Vysloužil
Čím je pro mne Valašsko?
3
Ervín Eichner
Čím je pro mne Valašsko?
3
Alois Ambrůz
Čím je pro mne Valašsko?
Radim Prokop
Moje osudová setkání s Valašskem – osobní vyznání nebo obdiv?
5–7
Zdeněk Fišer
Zapomenutý svět Františka Táborského (K 150. výročí básníkova narození)
8–10
Milada Fohlerová
Vsetínští řezníci
11–13
Hana Kuslová
Známý neznámý Jan Antonín Baťa
14–15
Eva Žárská
Ač mrtvi, ještě mluví – Dopisy před popravou
16–19
Jana Tkačíková
Léčivé rostliny na Valašsku
20–24
Rudolf Kubela
Nepominutelná životní výročí malíře Ferdiše (Ferdinanda) Duši
25–26
Robert Novosad
Vsetín magický Roberta Novosada
27–28
Hana Jabůrková
Nejstarší fotografie Vsetína a Vsetíňanů objektivem Ludwiga Ulrichse       
29–34
Hana Jabůrková, Vanda Kolmačková, Lubomír F. Piperek, Ladislav Štěpánek
Střípky z minulosti Vsetína zakódované v muzejních sbírkách I.
35
Jiří Žalman, Michal Janiš
Vstupte do tajuplného světa muzejních sbírek
35
Josef Koláček
Vsetínský mučedník P. Stanislav Rapal SJ. (1640–1708)
36
Jiří „Dareba“ Václavík
Očkaj 7. 5. 1708
36–38
Hana Jabůrková, František Adamec
Pověsti z Pulčin
38
František Adamec
Ponájprv na záletoch
39
Vanda Vrlová
Ovoce Bílých Karpat 
39–40
redakce
Odrobinky Hany Juračákové
40
Břetislav Dadák
Radovánky Aloise Ambrůze
40
Eva Urbachová
Odívání Rožnovanů – Čtení o rožnovském kroji
40
Jiřina Veselská
Obohacení etnografické literatury o Valašsku
41–42
Daniel Drápala
Jožka Nejedlá – autorka humoristických črt z Valašska
42
Hana Bartková
Spisovatelka Anežka Bubílková (14. 1. 1898 – 13. 11. 1972)
43
Jan Vetchý
Vzpomínka na vypravěčku Františku Smolkovou
43–44
Richard Sobotka
Putování za tufarovým hrnečkem – Ohlédnutí za Josefem Maléřem 
44–45
Václav Michalička
Beskydský řezbář ptáčků Josef Maceček
45
Dalibor Malina
Krajina vepsaná do osudu (K sedmdesátinám fotografa Zdeňka Hartingera)
46–47
Jiřina Kašparová
Karel Vysloužil – poutník na cestě k věčnosti
48
 
„Valašsko, vlastivědná revue – správná trefa do řad našich čtenářů!“ (Jubilejní redakční stránka) 
obálka 2
Hana Jabůrková, Zdeněk Hartinger
Navštivte Valašsko
obálka 3
Hana Jabůrková
PaedDr. Miloslav Stibor, MFIAP
obálka 4
Hana Jabůrková
Válečkový fonograf z roku 1898
příloha 1-20
 
Bibliografie Valašska, vlastivědné revue 1998–2008/1
 
 
mimořádná příloha: Jubilejní DVD 2008