FREE DOWNLOAD:    Valašsko No. 18
 
 
Contents of the issue
 
1
Břetislav Dadák
Úvodník
2
 
Petr Křička: Mezi elfy
2–3
Vojtěch Jasný
Čím je pro mne Valašsko?
3
Drahomíra Hofmanová
Čím je pro mne Valašsko?
3
Josef Maliva
Čím je pro mne Valašsko?
4–7
Daniel Drápala
Střítežané – Tradiční rukodělná výroba ve Stříteži nad Bečvou
8–11
Eva Žárská
Portrét valašského podnikatele Františka Lukáše (26. 2. 1901 – 3. 9. 1981)
12–14
Jarmila Peroutková, Josef Macháček
Krásné Valašsko, krutá doba
15–17
Jan Musil, Ladislav Videcký, Miroslav Záruba
Dechovka Na Malé Bystřici
18–19
Milada Fohlerová
Dáme si do bytu, dáme si… aneb proměny ve vybavení venkovských domácností v průběhu 20. století
20–23
Lukáš Spitzer, Jitka Wolfová, Karel Pavelka
Vymírání – běh na velmi krátkou trať
24–28
Tomáš Mikuláštík
Ztišená tvorba Vladimíra Pukla 2. 3. 1896 – 24. 5. 1970
29
Markéta Dlábková
Adolf Liebscher – Sláva a zapomnění, výstava k 150. výročí narození
29
Richard Sobotka
Jméno Adolfa Liebschera…
30–31
Hana Jabůrková
Představujeme fotografy zastoupené ve fotoarchivu Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně – Ladislav Buzek (nar. 14. 1. 1927)
32–33
Daniel Drápala
Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci
34
Petr Odehnal
Hasiči trochu jinak
35–36
Pavel Svozil
50 let meteorologické stanice na hvězdárně ve Vsetíně
36
Miroslav Záruba
Lidový léčitel v Malé Bystřici
37
Ladislav Štěpánek
Nálezová zpráva záchranného archeologického výzkumu na Maštaliskách ve Vsetíně
37–38
Věra Kovářů
Velké Karlovice jako středisko turistiky a informací
38
Tomáš Mikuláštík
Muzejní pas
38
Petr Stolář
Kde letos vzplanou svatojánské ohně – pozvánka
39–40
Hana Goláňová
Východomoravské nářeční prvky ve světě internetu II.
41
Dalibor Malina
Výběr z nových regionálních publikací
42
Daniel Drápala
Tradice lidového léčitelství v publikaci Nasbíráno mezi Jány
42–43
Eva Eliášová
Proč nám Kytice Františka Bartoše pořád voní?
43
Jiřina Fabiánová
Cena města Valašského Meziříčí pro Růženu Děckou
44–45
Richard Sobotka
Slasti srdce – strázně života: Život a dílo kněze, básníka a spisovatele Metoděje Karla Bystřického Drdy
45
René Šobora
Des. asp. Ivan Kolařík (22. 3. 1920 – 1. 4. 1942)
46–47
Renata Putzlacher-Buchtová
Všude tu eště žije Vaše dobré dílo… Ladislavu Nezdařilovi k jeho nedožitým 85. narozeninám
47
Richard Sobotka
Ohlédnutí za zpěvákem, skladatelem, textařem a hudebníkem Bedřichem Čubou
48
Josef Maliva
Gratulace jubilantovi PhDr. Michalu Plánkovi (nar. 28. 2. 1917)
48
Tomáš Mikuláštík
Blahopřejeme Michalu Plánkovi…
48–49
Hana Jabůrková
„Žijeme a pracujeme tak, abychom se nikdy a před nikým za svou práci nemuseli stydět“ – Oldřich Zvěřina (nar. 17. 12. 1926)     
50–51
Hana Jabůrková
Lidovou kulturu je třeba zobrazovat pravdivě, ale poutavě – Rozhovor s PhDr. Ladislavem Buzkem
52
František Fojtík
Brumovští tragačníci
obálka 2
Miroslava Štýbrová
Obuvnické muzeum ve Zlíně
obálka 3
Olga Mehešová
Výtvarník a pedagog PaedDr. Leszek Wojaczek
obálka 4
Lukáš Spitzer
Okáč metlicový (Hipparchia semele) a Okáč šedohnědý (Hyponephele lycaon)