FREE DOWNLOAD:    Valašsko No. 16
 
 
Contents of the issue
 
1
Hana Jabůrková
S nástupem letošního jara
2
Dalibor Malina
Jan Válek: Hmyz na trnech
2–3
Věra Rychecká-Langrová
Čím je pro mne Valašsko?
3
Jiří Švehlák
Čím je pro mne Valašsko?
3
Karl J. Ruzicka
Čím je pro mne Valašsko?
4–5
Dalibor Janiš
„Monasterium, cui nomen Thronus regis“ – Pokus o založení cisterciáckého kláštera v údolí Ratibořky v roce 1306
6–10
Jaroslav Štika
Valašské právo
11
Richard Sobotka
Mlynářův synek kardinálem aneb životní příběh významného rodáka z Valašska dr. Františka Saleského kardinála Bauera
12
Roman Verner
 Kolik jmen má smrt? Tragédie Vařákových pasek ve vzpomínkách Boženy Kršákové
13–15
Josef Macháček, Věra Rychecká
„Kdo nejde s námi, jde proti nám!“ Příběhy Čechoameričanů pocházejících z Valašska      
15–16
Olga Floriánová
Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje
16–17
Milada Fohlerová
Výzkum tradiční lidové výroby na Valašsku
18–20
Klára Kašparová
Prlov, obec Moravského Valašska, v pohledu dnešního etnografického výzkumu I.
21–25
Jiří Parduba
„Po valasky od země…“ – Sólové mužské tance odzemek a obuškový
26–28
Ludvík Ševeček
Akad. malíř Zdeněk Matyáš (8. 8. 1945 – 8. 4. 2001)
29
Lubomír F. Piperek  
Portrét krajiny – Za poslední soubornou výstavou Zdeňka Matyáše
30–31
Olga Mehešová
Moravská gobelínová manufaktura – gobelíny a koberce v letech 1898–1945
32–34
Jana Tkačíková
Kvete v poli růže planá… aneb za růžemi s G. A. Říčanem
35–36
Lukáš Spitzer, Ondřej Konvička
Kam se poděl valašský roháč?
37
Karel Pavelka
Černý elegán kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
38–40
Hana Jabůrková
 Turistické chaty na Valašsku ve fotoarchivu Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně
41
Hana Jabůrková
„Tak tuhé a dlouhé zimy nepamatuje nikdo!“
42
Petr Dostálek
Výzva pro čtenáře a zastánce lidových tradic: Roste u vás ještě „boží dřívce“?
42
 
Informace o obecně prospěšné společnosti Gengel
 
Petr Stolář
Svatojánské ohně na Valašsku
43
Petr Dostálek
Valašské podlesníky
43–44
Petr Odehnal
Jak jsem potkal rybu
44
Richard Sobotka
Jaroslav Merenda jr. – umělecký knihař a Mistr uměleckého řemesla
45
 
S Aloisií Šašínovou z Huslenek-Černého
45–47
Petr Stolář, Daniel Drápala, Václav Kolesa, Jan Rail, Jana Horáková, Mojmír Trávníček
 Výběr z nových regionálních publikací
47
Zdeněk Fišer
Sborník Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Acta musealia
48–49
Alena Prudká
Cena Zlínského kraje Pro amicis musae Karlu Pavlištíkovi
49
Jiřina Veselská
Ocenění odborné práce paní Evy Urbachové
49–50
Hana Jabůrková, Jiří Demel
Poslední příspěvek Jiřího Demla
50
René Šobora
Generálmajor Ing. Rudolf Pernický
51
Klára Kašparová
Ohlédnutí za oslavou aneb vzpomínka na jubilanta Zdeňka Kašpara
52
Studijně-dokumentační středisko F. Bartoše ve Zlíně a MJVM ve Zlíně
 František Bartoš (16. 3. 1837 – 11. 6. 1906)
53
Hana Jabůrková
Jiří Sloupenský – podnikatel se vztahem ke kultuře, lidovým tradicím a Valašsku (nar. 15. března 1946) 
53
Břetislav Dadák
Moje sedmá dekáda
54–55
Jiřina Fabiánová
Rozhovor s Jindřichem Janouškem o lásce k tiskařskému řemeslu, sběratelství a „jeho“ městě Valašském Meziříčí
56
 
Známková tvorba valašského „pábitele“ Vladislava Jurčáka
obálka 2
Hana Jabůrková, propagační odd. ZOO Lešná
Navštivte „Oázu klidu a harmonie“ ZOO Zlín
obálka 3
Olga Mehešová
Akad. malíř Jan T. Strýček
obálka 4
Hana Jabůrková, Tomáš Mikulaštík
Caetano Roos: Stvoření světa (Pátý den), 40. léta 18. stol., olej na plátně