FREE DOWNLOAD:   Valašsko No. 15
 
 
Contents of the issue
 
1
Břetislav Dadák
Úvodník
2
Poezie
Metoděj Jahn: V dešti
2–3
Jiří Langer
Čím je pro mne Valašsko?
3
Vanda Vrlová
Čím je pro mne Valašsko?
3
Jaroslava Zastávková
Čím je pro mne Valašsko?
4–8
René Šobora
Osvobozovací boje 1. čs. armádního sboru na Valašsku v květnu 1945
9
Ludmila Vráželová
O činnosti Svazu nuceně nasazených čsl. občanů za 2. světové války (SNN)
10–12
Ludmila Vráželová
Můj život v Reichu      
12–13
Richard Sobotka
Už jen ozvěna – Vzpomínka na Klimatické lázně v Rožnově pod Radhoštěm
14–15
Jiřina Fabiánová
Nad šálkem Dadákovy kávy: Jiřina Fabiánová s použitím odobních vzpomínek Jiřího Dadáka
16–17
Jiří Parduba
Veřejná cvičení Sokola na Vsetíně
18–19
Hana Jabůrková
Zimní radovánky a počátky zimních sportů na Valašsku ve fotoarchivu Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně
20–24
Lukáš Spitzer, Jana Tkačíková
Co má společného ovce a modrásek černoskvrnný?
24–25
Jana Tkačíková, Jan Tkačík
Ústup jedle v maloplošných chráněných územích na Valašsku na příkladu PR Kutaný
26–30
Olga Mehešová
Augustin Mervart (1889–1968) – Srdcem na Valašsku a tělem na Hané
31
Kristina Glacová
Dílo Augustina Mervarta ve sbírkách Muzea Komenského v Přerově
32–33
Břetislav Dadák
Dřevo, proutí, sláma v muzejní expozici, lidoví výrobci v životě a srdci PhDr. Karla Pavlištíka
34–35
Hana Jabůrková
 Když řinčí zbraně…
36–37
Robert Kratochvíl
Vyznání sběratele historických zbraní
38
Jiří Haas
Oprava zámecké věže na Vsetíně dokončena
38
Petr Stolář
Valašský sbor portášský – novodobí portáši
39
Richard Sobotka
Muzikantské trio
39–40
Zdeněk Smiřický
Zapomenutý barokní hudební skladatel – kantor Josef Schreier z Dřevohostic – „moravský J. J. Ryba“
41–42
Karel Pavlištík, Mojmír Trávníček, Tomáš Mikulaštík, Jiří Demel, Jiřina Veselská
Výběr z nových regionálních publikací
43–44
Hana Goláňová
Obraz valašské společnosti v knize „Moudrost starých Valachů“ – Interdisciplinární souvislosti
44–45
Richard Sobotka
Valašsko Heleny Mičkalové nejen čarovné, také malebné a libozvučné
45
Daniel Drápala
Nositel tradice lidových řemesel za rok 2005 – metlář Jiří Ondřej
46
Daniel Drápala
Odešel „kronikář rolnické vesnice“
47
Klára Kašparová
S tichou vzpomínkou za Zdeňkou Jelínkovou
47–48
Jiřina
Vzpomínka na Jana Rudolfa Bečáka (20. 4. 1915 – 1. 1. 1987)
49
Jiří Demel
František Sokol Tůma a Valašsko (2. 5. 1855 – 31. 12. 1925)
49–51
Jiří Demel
Metoděj Jahn (14. 10. 1865 – 14. 9. 1942)
51–52
Jan Voborský
Akademický sochař Leopold Christ (18. 1. 1906 – 17. 4. 1985)
52–53 
 
Krásno mého dětství – vybrané texty a kresby z kroniky Leopolda Christa
53
Ladislav Štěpánek, Karel Pavelka
Vítězslav Přikryl pětaosmdesátiletý
54
Marie Mikulcová
 Luděk Majer osmdesátiletý
54
Richard Sobotka
Zlátnoucí podzim – Na slovíčko se spisovatelkou Helenou Mičkalovou z Velkých Karlovic
55
Jiřina Veselská
Přání paní Marii
56–58
Dalibor Malina
Literární písemnosti jsou tvořeny, aby je někdo četl – Rozhovor s literárním vědcem, kritikem, editorem a publicistou Mojmírem Trávníčkem
59–60
Vladislav Mladějovský 
Noční výlet na Benešky
obálka 2
Jiřina Veselská, Karel Matocha
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v jubilejním roce
obálka 3
Olga Mehešová
Akademický sochař a restaurátor Miroslav Machala
obálka 4
Jana Tkačíková
Mochna zlatá z Příručního Gogelova herbáře