Soužití lidí a vlků ve volné krajině. To je hlavní téma přednášky Sdílené hory, která proběhne ve čtvrtek 16. února od 17 hodin v Muzeu regionu Valašsko na zámku Vsetín. Účastníci se dozví spoustu informací nejen o životě těchto chráněných šelem, ale i způsobech, jak proti nim zabezpečit svá stáda a kde na to získat dotace. Vstup je zdarma.

V oblasti Vsetínských Beskyd a Javorníků aktuálně žijí dvě smečky a jeden vlčí pár. Vlci přechází také do severní části Bílých Karpat a Vizovických vrchů. S názorem na jejich přítomnost v naší krajině je to velmi složité. Na jedné straně stojí lidé, kteří jí nevítají, nejčastěji ze strachu o život svůj, svých blízkých nebo třeba zemědělských zvířat, jež v oblasti chovají. Na druhé straně je však spousta těch, kteří návrat této kriticky ohrožené šelmy na Valašsko kvitují, protože do zdejší přírody odjakživa patřila a nyní se znovu usazuje v místech, odkud byla dříve vyhnána.

Beseda na zámku Vsetín, kterou organizuje muzeum ve spolupráci s Hnutím Duha, skupinou Šelmy.cz a CHKO Beskydy, chce ukázat, jak může člověk a vlk v našich horách koexistovat. K účastníkům promluví Michal Bojda z Hnutí Duha, který monitoruje život velkých šelem u nás, či stejně zaměřený odborník ze Slovenska Jerguš Tesák. O možnostech čerpání dotací na zabezpečení stád pohovoří Michaela Běčáková z CHKO Beskydy. Oblast pastevecké kultury a psů představí spolek Košáry.

Zajímavé povídání doplní i film Od štenitka k ochráncovi stád, jež zachycuje nezastupitelnou roli pasteveckého psa. O hudební doprovod akce se postará jeden z řečníků Jerguš Tesák se zpěvačkou Eniesa. „Akce je určena chovatelům, myslivcům i všem ostatním, kterých se toto téma přímo týká, nebo se o něj zajímají. Myslím, že to bude velmi zajímavé, přínosné a také příjemné setkání. Těšíme se na Vás,“ vzkázala koordinátorka akce za Muzeum regionu Valašsko Ludmila Brousilová. Další podrobnosti ZDE