S Valašskem pojí světově uznávaného sklářského výtvarníka a designéra, akademického malíře Jiřího Šuhájka (nar. 1943) zejména působení v dnes již legendární vsetínské sklárně B. A. G. (zkratka pro Bohemia Art Glass). V této huti totiž zastával význačný post uměleckého ředitele, a to od zahájení provozu sklárny až do jeho ukončení (1993–2002). Deset let také vyučoval na valašskomeziříčské sklářské škole (1998–2008) a následně své znalosti a dovednosti předával i studentům zlínské Univerzity Tomáše Bati.

Pardubický rodák je umělcem světového rozhledu i formátu

Po absolvování ateliéru malby na sklářské škole v Kamenickém Šenově a ateliéru skla na VŠUP v Praze u prof. Stanislava Libenského pokračoval ve studiu na londýnské Royal College of Art, kde před padesáti lety získal akademický titul M. Art RCA Glass (1971). V té době také sbíral první zkušenosti s praxí v zahraničí, a to v Itálii, Amsterodamu či Edinburgu. Ve zralém a pozdním věku navštívil coby hostující lektor opakovaně USA, Rusko a Ukrajinu a jednorázově např. Mexiko, Japonsko, Švédsko atd. Za lektorskou činnost byl ve svých 65 letech jmenován čestným členem moskevské akademie umění (2008) a poté obdržel i titul Doctor Honoris Causa na akademii umění ve Lvově (2010). Navíc získal rovněž úctyhodnou řadu prestižních domácích i zahraničních cen za svou uměleckou a designérskou tvorbu. Výrazem úcty k jeho pozoruhodnému celoživotnímu dílu a pedagogickému působení je také odlitek otisků Šuhájkových rukou, realizovaný v černé sklovině v rámci Mezinárodního sklářského sympozia při příležitosti 70. výročí valašskomeziříčské sklářské školy (2014).

Designér B. A. G.

Jiří Šuhájek je charizmatickým umělcem ohromujícím svou až „eruptivní“ invencí a živelným tvůrčím nasazením, který skleněné artefakty nejen navrhuje, ale dokáže je na huti přímo vytvořit. Rozsah jeho tvorby je pozoruhodný a pohybuje se v rozpětí od kreseb, maleb a skleněných plastik až po realizace do architektury a sklářský design. Svým osobitým stylem se mimo jiné výrazně podílel na formování image vsetínské sklářské hutě B. A. G., a to zejména v prvních pěti letech jejího fungování. Dle katalogů výrobků vytvořil pro sklárnu kolem 45 kolekcí, v rámci nichž je doloženo přes 360 vzorů. Část produkce je uchována ve vsetínském muzeu, které spravuje největší soubor designového skla z B. A. G. ve veřejné sbírce v České republice. V současnosti muzeum prezentuje výběr z této kolekce formou webové výstavy na portálu ebadatelna Zlínského kraje.

Článek zveřejnil Valašský deník 2. 3. 2021, odkaz zde.