„Architekt má odpovědnost přesahující povinnost vůči klientovi,“ zdůraznil v jednom z rozhovorů slovinský architekt srbského původu Vasa Perović (nar. 1965). S jeho názorem se ztotožnil akademický architekt Libor Sošťák (nar. 1959) natolik, že si jej zvolil za motto své architektonické kanceláře, kterou od roku 2005 provozuje v Ratiboři u Vsetína.

Pan Libor Sošťák oslavil letos významné životní jubileum a za sebou má přes čtyřicet let architektonické činnosti. Bohaté profesní zkušenosti ho přivedly ke komplexnímu pojetí architektury, kterou řeší od návrhu přes projekt až po interiérový či nábytkový design. Jeho cílem jsou kvalitní, kontextuálně a celostně řešené architektonické realizace, vzešlé ze společného dialogu a porozumění mezi architektem, zadavatelem a dalšími zainteresovanými spolupracovníky, což se přirozeně neobejde bez notné dávky respektu, diplomacie a osobní odpovědnosti. Výzvou pro něj jsou samozřejmě ty zakázky, které vedou k hledání netradičních postupů a poskytují architektovi prostor pro tvůrčí práci.

Za své architektonické počiny zíkal i několik významných ocenění v soutěžích a přehlídkách; naposledy cenu Stavba roku 2016 Zlínského kraje v kategorii občanských staveb za projekt vsetínského hotelu a restaurace U Stavaře. V jeho interiéru výrazně uplatnil originální výtvarná díla a designové prvky a realizoval tu svou zatím největší nástěnnou malbu Linie v pohybu, provedenou v ušlechtilé betonové stěrce. Jeho počin lze v dnešní době považovat za výjimečný a záslužný, který má vliv nejen na kultivaci a estetizaci daného prostoru, ale vnáší do něj i emotivní kvality a zosobňuje jej. Sám v rozhovoru pro 42. číslo muzejního časopisu Valašsko, vlastivědná revue (jaro 2019) poznamenal: „Výtvarné dílo nejlépe a komplexně plní svou roli, pokud je organickou součástí veřejného prostoru, stavby nebo jejího interiéru. Nestačí, aby samo o sobě bylo dobré obsahově a formálně, musí splnit kritérium dobrého výběru umístění v prostoru a další aspekty jako měřítko a vazba na okolí. Bez výrazného uměleckého díla si nedokážu představit žádné architektonické dílo nebo úpravu veřejného prostoru.“

Na probíhající autorově výstavě ve vsetínském zámku se návštěvníkům naskýtá jedinečná příležitost zhlédnout prostřednictvím projekce v TV průřezový výběr z jeho dosavadní architektonické činnosti, a to v časovém rozpětí od 2. poloviny 70. let (tedy od školních let) až po současnost. Za tu dobu navrhl přes tisíc projektů architektonických, urbanistických či interiérových, z nichž v této prezentaci představuje na 65 počinů, a to formou návrhů, modelů, počítačových vizualizací i fotodokumentace samotných realizací.