Během druhého lednového týdne na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí proběhlo hodnocení klauzurních prací žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021. Na oboru Design skla zadal MgA. Josef Divín – vedoucí ročníkové práce studentům 2. až 4. ročníku jednotné téma, a to Redesign vsetínské sklárny B. A. G. (zkratka pro Bohemia Art Glass).

A proč právě toto téma? Jednak je design této dnes již legendární a ve své době velmi progresivní sklárny, fungující ve Vsetíně pouhých deset let, pro začínající výtvarníky stále inspirativní, provokativní a zábavný. Navíc se na rok 2022 chystá ve vsetínském muzeu jubilejní výstava věnovaná „fenoménu B. A. G.“, která připomene produkci i designery této sklárny a bude se konat při příležitosti 30 let od založení a 20 let od zániku huti. Na výstavě bude rovněž spolupracovat valašskomeziříčská sklářská škola, která na ní představí návrhy i výsledné skleněné artefakty studentů inspirované sklem B. A. G. – jeho výraznou barevností, originálním tvaroslovím, důvtipným, hravým i elegantním designem a hutním zpracováním.

Vzhledem k současné složité epidemiologické situaci a s ní související distanční výuce bylo zadání ročníkové práce primárně zredukováno na zpracování minimálně 15 návrhů redesignu. Návrhy váz, ale také dóz a talířů studenti provedli kresbou tužkou, tuší či fixy, ale také pastelem a akvarelem, nebo vytvářeli střihy nádob pomocí barevných papírů. Jelikož na přelomu listopadu a prosince byla opět nakrátko oficiálně umožněna výuka ve škole a studenti měli své návrhy již hotové, zareagovali pedagogové a sklářští mistři velmi pohotově a skvěle zorganizovali praxi na huti. Během tří dnů tak měli studenti možnost ve spolupráci s MgA. O. Strnadlem, Michalem Pavlíkem a Oldřichem Kopřivou zrealizovat vybraný návrh či návrhy. Praxe byla významná zejména pro žáky 2. ročníků, kteří měli na huti první příležitost asistovat při ruční výrobě skla a díky této zkušenosti popřípadně i svůj prvotní návrh vzhledem k technologii upravit.

Celkem bylo zhotoveno téměř na padesát realizací dle návrhů 13 studentů ze tří ročníků. K těm nejzdařilejším, které vystihly „funny design“ B. A. G., patřily např. klauzurní práce od Lucie Bilíčkové (2. roč.) s mísami s barevnými oválky pojmenovanými „Balónky“, Žanety Barošové (4. roč.), která se u svých váz inspirovala kolekcí sklářského designera Ronyho Plesla z roku 1992 s motivem oka, a Gabriely Skapkové (4. roč.), která motivicky rozvíjela tvarově originální úchopy na poklopech dóz.

Článek zveřejnil Valašský deník 22. 1. 2021, odkaz zde.