Polodřevěný renesanční kostelík, který již od 60. let 16. století stojí západně od centra (Valašského) Meziříčí, dal dle málo známé pověsti postavit rytíř Jan Žernovský ze Žernoví (zemřel roku 1585), který v hlubokém lese zabloudil při lovu a vyvedla jej z něj holubice až k branám města. Rytíř z vděčnosti za záchranu svého života slíbil na místě, kde z lesa vyšel, vybudovat kostel zasvěcený sv. Trojici. Jak to bylo doopravdy, už se nedozvíme, jisté jen je, že Jan Žernovský o kostel nějaké zásluhy jistě měl, neboť byl pohřben na čestném místě u oltáře.

Polodřevěný kostel stojící za hradbami Valašského Meziříčí byl díky své poloze uchráněn četných požárů, které město často sužovaly v době třicetileté války. Od konce 17. století byl i poutním kostelem a tradice slavných svatotrojičních poutí se zde udržela až do 20. století, dokonce se zamýšlelo zřídit při něm klášter. Od roku 1904 byl kostel využíván pro bohoslužby studentů gymnázia, a přestože se už v roce 1908 jednalo o jeho zboření, sloužil církevním účelům až do 50. let 20. století.

Dnes je památkově chráněnou stavbou, kterou od roku 1971 spravuje muzeum ve Valašském Meziříčí. V současné době plní stavba funkci lapidária, v němž jsou uchovány originály nejstarších sochařských památek z regionu. Na podzim roku 2022 byla ukončena několikaletá revitalizace celého areálu. Samotný památkově chráněný hřbitovní kostelík prošel nákladnou rekonstrukcí již v letech 2018–2019, kdy došlo především k výměně šindelové střešní krytiny a opravě roubení, které dlouhodobě poškozovala vzlínající zemní vlhkost. Do interiéru kostela se následně vrátila část původních kostelních lavic a deponované vzácné kamenosochařské památky z regionu se dočkaly restaurátorského ošetření i nové instalace.

Na rekonstrukci budovy kostela navázala úprava přilehlého areálu, který až do 20. let 20. století sloužil jako hřbitov. Ten dnes připomínají již jen dochované litinové kříže, archeologické nálezy či dobová umělecká díla a fotografie. Nevídané množství květů zdobících hrobová místa ze svatotrojičního hřbitova v minulosti činila vskutku charismatické místo, které lákalo nejednoho malíře – a právě jejich obrazy byla nedávná revitalizace motivována. Nevitální, náletové a jmelím masivně napadené náletové dřeviny, které areál zastiňovaly, byly smýceny, aby uvolnily místo nové bohaté keřové a bylinné výsadbě, která za pár let nabídne návštěvníkům příjemné spočinutí v záplavě květů a atmosféře blízké podobě areálu na počátku 20. století. Několik let však na návštěvu čekat nemusíte – počínaje květnem letošního roku se areál opět otevírá veřejnosti! První velkou událostí bude slavnostní koncert věnovaný 150. výročí narození hudebního skladatele J. N. Poláška, na kterém v neděli 21. května od 10:30 zazní i jeho proslulý smyčcový kvartet. Se zakoupením vstupenek raději neotálejte, neboť kapacita kostela je omezená.

Článek zveřejnil Valašský deník 4. 5. 2023, odkaz zde