Památkově chráněný polodřevěný hřbitovní kostelík z 2. poloviny 16. století a jeho okolní prostranství prošlo v uplynulých pěti letech rozsáhlou úpravou, díky níž se areál proměnil v příjemnou oázu uprostřed města, ze které dýchá kouzlo historie, pohody i zajímavého poznání. Kromě toho Vás zde čeká i spousta zábavy a zážitků pro celou rodinu.

Uvnitř kostela si můžete prohlédnout lapidárium s historickými kamennými a dřevěnými artefakty (kříže, náhrobky, části portálů a sochy) i částečně obnovenou původní architekturu (podlahy, krovy, kůr, lavice a další). Kostel je během května a června možno navštívit pouze o víkendech, vždy od 10:00 do 18:00 hodin. Během letních prázdnin bude otevřen každý den kromě pondělí.  

Historický objekt obklopuje ze všech stran nově revitalizovaný park s bohatou keřovou a bylinnou výsadbou, která nabídne návštěvníkům příjemné spočinutí uprostřed záplavy květů a vůní, v atmosféře blízké malířským dílům z počátku 20. století. Nektarodárné rostliny navíc poskytnou potravu opylovačům a v důsledku toho i jejich predátorům, například zpěvnému ptactvu. Stromy smýcené při úpravách posloužily jako základ broukoviště, a daly tak vzniknout biotopu užitečného hmyzu vázaného na tlející dřevo.

Součástí parku, který je volně přístupný každý den kromě pondělí od 10:00 do 18:00 hodin, je i nová přírodovědná stezka s věrně vyvedenými modely nejběžnějších druhů hmyzu z našeho okolí a zajímavými informacemi o nich. Stezka propojuje areál kostela s jeho nejbližším okolím, díky čemuž vznikl rozsáhlejší komplex, jenž kromě poučení (zastavení naučné stezky), nabízí také zábavu (herní prvky na hřišti na Vodní ulici) a společenský (odpočinkové zóny s posezením), duchovní (areál bývalého poutního kostela) i kulturně-estetický (umělecké ztvárnění jednotlivých zastavení naučné stezky, květinová výsadba) zážitek.

Muzeum regionu Valašsko coby správce areálu využívá naučnou stezku v rámci svých vzdělávacích aktivit, mezi něž patří například edukační programy pro školy a různé workshopy. V parku i uvnitř kostela probíhají také akce pro širokou veřejnost. Bližší informace o nich najdete ZDE.