Měsíc květen je pro křesťany měsícem zasvěceným Panně Marii. Je již po staletí tradicí se v tyto májové dny scházet a pronášet mariánské modlitby.

Májové pobožnosti se v kostelech jednotlivých farností konají zpravidla před každou mší svatou. Pokud daná obec kostelem nedisponuje, lidé se scházejí u kaplí, křížků, případně jiných vybraných místech uzpůsobených pro tuto příležitost, vždy podle možností jednotlivých vesnic. Mnohdy v minulosti u božích muk či soch svatých, obzvláště u soch Panny Marie, stávaly menší březové májky. Májová slavnost si udržovala v lidové tradici své obřadní místo v rámci jarního období, kdy mohla příznivě ovlivnit život celého kolektivu.

K obnovení májových pobožností po několika letech odmlky došlo letos na Březové u Slušovic. Věřící se tam scházejí pravidelně ve středy a neděle u místního kříže ve středu obce. Kříž je vyzdoben obrazem Panny Marie, svíčkami, květinami a pokreslenými kamínky od dětí. Májová setkání jsou i příležitostí zavzpomínat na časy minulé.

Pobožnost začíná v 18:00 se zvoněním místního zvonu modlitbou Anděl Páně a následuje desátek růžence. Po zpěvu mariánské písně z kancionálu se předčítají litanie loretánské. S kytarovým doprovodem se zazpívá píseň o Panně Marii a přečte se kapitola z knížky Život Dona Boska. Májové pobožnosti jsou uzpůsobeny také dětem. Na začátku si děti zapálí svíčku a v průběhu pobožnosti kreslí na kamínky různé obrázky pro Pannu Marii, které zůstávají položeny právě na místním kříži.

Májové pobožnosti na Březové bývaly tradicí po dlouhá léta. Poslední májové se konaly v roce 2019. Tetičky se scházely za každého počasí. Pokud jim počasí opravdu nepřálo, využívaly k modlitbám nedalekou zastávku hromadné dopravy. Nyní se při nepřízni počasí využívá zastřešeného areálu Na Luži. Poslední májová proběhne 31. května. Na pobožnostech jsou vítáni jak místní, tak také přespolní.

Článek zveřejnil Valašský deník 27. 5. 2023, odkaz zde.