Spolupráce Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí a Muzea regionu Valašsko je dlouhodobě úspěšná a mnohovrstevnatá. Díky ní jsou pořádány zejména akce a výstavy, které se oprávněně těší zájmu veřejnosti. Společným dílem obou institucí je v současnosti i výstava probíhající během letní sezony ve vsetínském muzeu. Ta je věnována sklářské ateliérové huti B. A. G. (od roku 1998 známé pod názvem Barovier and Toso Czech Republic). Dnes již legendární sklárna ve Vsetíně fungovala sice jen 10 let (1992–2002), ale ve své době se s úspěchem prosazovala na zahraničních trzích. V mimořádně kreativním prostředí sklárny se ručně vyrábělo originální užitkové sklo, pozoruhodné svým svěžím a nápaditým designem, pestrou barevností i důvtipným hutním tvarováním.

Do přípravy současné výstavy se sklářská škola zapojila realizací její jedné části, a to redesignem výrobků zaniklé vsetínské sklárny. Ve školním roce 2020/2021 studenti 2. až 4. ročníku oboru Design skla zpracovávali jednotné téma klauzurních prací, a to Redesign B. A. G. Výsledné realizace – převážně vázy a dózy – svědčí o tom, že i pro nastupující generaci je užitkové a dekorační sklo této ateliérové hutě stále inspirativní a provokativní, obzvláště pak jeho hravý design s výraznou barevností. V letošním roce se pak v rámci výuky k tématu vrátili studenti 3. ročníku a při navrhování skla se zaměřili zejména na jeho barevnost. Svobodomyslné, dobovými konvencemi nespoutané pojetí barevnosti totiž považuje pedagog školy, vedoucí oboru Design skla a sklářský výtvarník MgA. Josef Divín za jeden z nejvýznamnějších přínosů B. A. G. Sám na tento odkaz navázal a rozvíjel ho v početném souboru kreseb skleněných nádob, z nichž je část prezentována i na výstavě ve vsetínském zámku.

S valašskomeziříčskou Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou je spjat i světově uznávaný sklářský výtvarník a designér, akad. malíř Jiří Šuhájek. Ten předával své zkušenosti žákům sklářské školy již za svého působení v B. A. G. na postu uměleckého ředitele a následně i několik let poté (1998–2008). Při příležitosti 70. výročí školy (2014) byl pak v rámci Mezinárodního sklářského sympozia pořízen odlitek otisků Šuhájkových rukou, realizovaný v černé sklovině, coby výraz úcty k jeho obdivuhodnému celoživotnímu dílu a pedagogické činnosti.

Článek zveřejnil Valašský deník 28. 6. 2022, odkaz zde.