Odpovědi na otázku, co inspiruje sklářského umělce MgA. Josefa Divína (* 1982), pedagoga valašskomeziříčské sklářské školy, nalezneme hned na dvou výstavách probíhajících v našem regionu.

Ve vsetínském zámku vystavuje mladý sklářský výtvarník objekty a nádoby z foukaného a roztáčeného skla s natavenou stříbrnou fólií, které vytvořil v letech 2016 a 2018. Stříbrné fólie aplikuje na umělecké sklo již 15 let a dlouhodobé zaujetí touto vizuálně atraktivní technikou souzní u něj i se zájmem o stříbřené sklo české provenience, který časem přerostl ve sběratelskou vášeň. Dnes jeho soukromá kolekce obsahuje na 2 000 historických i současných artefaktů. Výběr z nich představuje Josef Divín rovněž na vsetínské výstavě Skleněné Vánoce, kde vedle prací renomovaných sklářských umělců, Martina Hlubučka a Ronyho Plesla, prezentuje na 300 skleněných vánočních ozdob z let 1890 až 1970.

V tomto souboru jsou zastoupeny i výrobky firmy Václava Bergera z Bílé Třemešné (1933–1948), jejichž tvarosloví vyvolává v mnohých z nás pocity nostalgického návratu do času dětství našich babiček a splývá s představou tradičních českých Vánoc. Jedna z baněk ve tvaru zlaté čajové konvice dokonce volně inspirovala Josefa Divína při formování vlastních uměleckých objektů.

Z odlišného a poněkud i exotičtějšího zdroje inspirace vzešly umělcovy nádoby z rubínového skla vystavené v galerii polívkárny Jakodoma ve Valašském Meziříčí. Plášť nádob ozvlášťňují motivy ze stříbrné fólie – hory, skaliska, přímořská krajina či vodní vlna, které odkazují ke krajinným kompozicím japonského umění, ale zároveň jsou i poetickými reflexemi umělcových zážitků z cest a jako snové přeludy vystupují ze stříbřité mlhy.

Prezentovaná díla realizoval Josef Divín v letošním roce, a to převážně ve školní ateliérové huti v Železném Brodě za spolupráce se sklářem Lukášem Šulcem. Poprvé při aplikování stříbrné fólie vstoupil u svých objektů z foukaného skla do procesu tvorby dynamickým tvůrčím gestem. Jednalo se o poměrně rychlou akci, trvající maximálně 3,5 vteřiny, během níž za dokonalé synchronizace pohybů mezi sklářem otáčejícím píšťalou a umělcovým zásahem došlo k přenosu námětu na povrch nádoby z rozžhavené skloviny.

Díla vzešlá z umělcovy osobité inspirace si můžete prohlédnout ve vsetínském zámku už jen do 19. ledna a ve valašskomeziříčské polívkárně až do 28. února. Poté bude kolekce z tamější výstavy převezena do Londýna.