Přestože se zimní dny příjemně prodlužují, stále jsou večery poměrně dlouhé a skýtají prostor pro rozmanité volnočasové aktivity. Mnohé z nich lze realizovat i v pohodlí domova, a pokud máte chuť tvořit, tak vězte, že i v domácích podmínkách může vzniknout například zajímavá výtvarná fotografie (a to dokonce bez použití fotoaparátu). Vytvoříte si tak „obraz“ dle svých představ a navíc si přitom hravě zaexperimentujete! Tipy na tento specifický a poměrně i zábavný druh tvoření naleznete ve výstavě Milan Ošťádal: FOTO, která je od 15. února k vidění ve vsetínském muzeu.

Jedním z představených fotoexperimentů je tzv. „disgraf“ (dis = disperze, graf = grafika). Tato technika je založena na práci s disperzní emulzí nanášenou na fotopapír štětcem (lze i tiskátkem, grafickou matricí, prstem…) a pomocí ní se tvoří zamýšlené motivy. Výsledkem procesu je pak pozitivní vykreslení motivu krytého disperzí.

Původcem invenční techniky je známý vsetínský fotograf – Vladimír Březovský (nar. 1944), bývalý kolega Milana Ošťádala (nar. 1960) ve Zbrojovce Vsetín, který na přelomu 70. a 80. let minulého století měl na tehdy teprve začínajícího mladého fotografa značně inspirativní vliv. V závodní fotolaboratoři podnikali rozličné experimenty a objevovali mimo jiné kouzlo výtvarné, resp. abstraktní fotografie. 

Disgraf vychází z principu klasické analogové fotografie využívající světla k vytvoření trvalého obrazového záznamu, a to chemickým procesem pomocí světlocitlivého materiálu. Předností techniky je, že nevyžaduje práci v zatemněném prostředí a lze tedy tvořit při denním či umělém světle (nikoli na přímém slunci). Fotoexperiment není náročný ani na materiál, neboť je k němu zapotřebí jen fotopapír pro černobílou fotografii, univerzální vývojka, standardní ustalovač, disperzní emulze, štětce a vodní lázeň. Přesný postup naleznou zájemci přímo ve výstavě Milana Ošťádala. Vyzkoušet si ho budou moci i žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ, neboť fotoexperiment bude součástí nabídky lektorského programu k výstavě FOTO.

Článek zveřejnil Valašský deník 14. 2. 2022, odkaz zde.