The text is not translated (Google translate)

Další kolo tradiční přírodovědné soutěže Jaloveček proběhne ve středu 20. května 2020 (žáci 1. stupně ZŠ) a ve čtvrtek 21. května 2020 (žáci 2. stupně ZŠ) v prostorách vsetínského zámku. 

Tématem Jalovečku bude tentokrát "Živá voda" se zaměřením na život ve vodě (ryby, vodní bezobratlí, vodní rostliny) a kolem ní (ptactvo, obojživelníci, plazi apod.), ale také na význam a ochranu vody.  


Soutěží se v týmech o celkovém počtu 3-5 členů. Za jednu školu se mohou účastnit maximálně 2 týmy. Úkoly i aktivity v soutěži budou z většiny vycházet z obsahu učiva prvouky a přírodovědy základních škol, budou založeny na tvořivosti, přemýšlivosti a schopnosti spolupráce soutěžících.  Soutěž se skládá z několika částí – z úvodní motivace, písemného testu, poznávačky, badatelských úkolů a interaktivních zábavných kvízů. Pro vítězná družstva máme připraveny pěkné ceny. 

Sraz a registrace soutěžních týmů proběhne od 9.00 hod. do 9.25 hod. Zahájení soutěže bude v 9.30 hod. Děti si s sebou vezmou svačiny a psací potřeby. Plánovaný konec soutěže je ve 12.30 hod. Registrační poplatek je 40 Kč za soutěžícího. Pedagogický doprovod má vstup zdarma. Zároveň bude mít každé družstvo za úkol přinést obrázek o velikosti A4 nebo A3 na téma "Živá voda. Uměleckému zpracování se meze nekladou. Nejhezčí výtvory budou vystaveny ve věži vsetínského zámku.  

Pro přihlášení vyplňte registrační formulář.
Přihlásit se můžete nejpozději do pátku 1. 5. 2020 nebo do naplnění kapacity sálu. Objednávejte rychle, kapacita je omezená.

Těšíme se na Vás!  
Za organizátory  Mgr. Jan Husák