Vážení pedagogové,

po dvouleté pauze během pandemie vyhlašujeme další kolo tradiční přírodovědné soutěže Jaloveček, která proběhne nejen na zámku Vsetín, ale také v nově opraveném zámku Kinských ve Valašském Meziříčí!

Termíny:

1. ZÁMEK VSETÍN: čtvrtek 7. dubna 2022 (pro žáky 3.-5. tříd ZŠ) a pátek 8. dubna 2022 (pro žáky 2. stupně ZŠ)

2.  ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ: čtvrtek 5. května 2022 (pro žáky 3.-5. tříd ZŠ) a pátek 6. května 2022 (pro žáky 2. stupně ZŠ)

 

TÉMA: Letošním tématem Jalovečku bude "Voda" se zaměřením na život ve vodě (ryby, vodní bezobratlí, vodní rostliny) a kolem ní (ptactvo, obojživelníci, plazi apod.), ale také na význam vody a její zadržování vody v krajině. Soutěž se skládá z několika částí – z úvodní motivace, písemného testu, poznávačky, badatelských úkolů a interaktivních zábavných kvízů. Pro vítězná družstva máme připraveny pěkné ceny. Úkoly i aktivity v soutěži budou převážně vycházet z obsahu učiva prvouky a přírodovědy základních škol, budou založeny na tvořivosti, přemýšlivosti a schopnosti spolupráce soutěžících.

PRAVIDLA: Soutěží se v týmech o celkovém počtu 3-5 členů. Za jednu školu se mohou účastnit maximálně 3 týmy. Sraz a registrace soutěžních týmů proběhne od 9:00 hod. do 9:25 hod. Zahájení soutěže bude v 9:30 hod. Děti si s sebou vezmou svačiny a psací potřeby. Plánovaný konec soutěže je ve 12:30 hod.

REGISTRACE: Účastnický poplatek je 50 Kč za soutěžícího, pedagogický doprovod má vstup zdarma. Každé družstvo bude mít za úkol přinést obrázek o velikosti A4 nebo A3 na téma "Živá voda", uměleckému zpracování se meze nekladou. Nejhezčí výtvory budou vystaveny ve věži vsetínského zámku. 

Pro přihlášení vyplňte registrační formulář. Přihlásit se můžete nejpozději do pátku 25. 3. 2022 nebo do naplnění kapacity sálu. Objednávejte rychle, kapacita je omezená.

Těšíme se na Vás!  

Za organizátory
Mgr. Jan Husák