Profil

portret

Mgr. Kamila Valoušková

kurátor-historik umění

Kontakt

E-mail:

Telefon: 734 236 279

Vzdělání:
1997–2003   Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, teorie a dějiny výtvarného umění
1995–2000   Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova pro základní umělecké školy

Pozice:
historik umění – kurátor

Praxe:
2001 – dosud           Muzeum regionu Valašsko, Valašské Meziříčí (historik umění – kurátor)

Sbírky ve správě:
- sbírka výtvarného umění
- sbírka uměleckoprůmyslových prací (sklo, porcelán, sklářská dokumentace)
- sbírka zámku Lešná u Valašského Meziříčí

- sbírky muzea v Kelči

Specializace:
- výtvarné umění regionu
- sklárny firmy S. Reich & Co. a firmy na ně navazující (zejména produkce krásenských skláren)
- tapiserie; historie a produkce Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí
- originální a reprodukční grafika 18.–19. století

Valašskomeziříčské výtvarné klenoty

Významná výtvarná a architektonická díla v kontextu vývoje výtvarného umění v českých zemích. Jaké památky nám zanechala v regionu gotika, renesance, baroko, secese či funkcionalismus? Čím se dané slohy vyznačují a co zajímavého z nich proniklo do našeho regionu? Přednášku s projekcí lze připravit i pouze pro jeden výtvarný styl (např. baroko na Valašsku, secese) a přizpůsobit věku (interaktivity pro děti) a zaměření posluchačů.

Sklářství na Valašsku

Čím je české sklo výjimečné, kdo a proč zakládal v českých zemích sklárny? Jaké jsou nejstarší a jaké nejslavnější sklárny na Valašsku? Jaká je jejich historie a co z ní přetrvalo do dnešních dnů? Přednáška s projekcí a praktickými ukázkami.

Světlo z krásenských skláren

Produkce a historie skláren S. Reich & Co ve Valašském Meziříčí - Krásně, které patřily k největším výrobcům osvětlovacího skla v Rakousko-Uhersku. Jak se vyvíjel design osvětlovacího skla od poloviny 19. do konce 20. století? Kdo dává světlům tvar a svítilo na nepotopitelném Titanicu světlo z Valašského Meziříčí? Přednáška s projekcí a komentovanou prohlídkou expozice Sklo a gobelíny.

Design lisovaného skla

Proměny tvarů nápojového a užitkového skla vyráběného technikou lisování ve Velkých Karlovicích a Valašském Meziříčí. Jak se lišily pivní půllitry z konce 19. století od těch současných? Čím obohacovala domácnosti jedna z největších skláren v českých zemích v průběhu jednoho století?

Dřevařská škola a umění na Valašsku

Odborná škola pro zpracování dřeva, založená ve Valašském Meziříčí v roce 1874 měla i značný vliv na výtvarné umění v regionu. Na co konkrétně a koho z žáků či pedagogů školy si dnes nejvíce ceníme? Připomenut bude nejen vliv školy na rozvoj moderní architektury (architekti E. Pelant, J. Místecký, B. Kupka, J. Hlaváč a další) ale i její přínos k nábytkovému designu, rozvoji památkové péče a výtvarné výchovy dětí.

Umělecké památky Valašského Meziříčí (exkurze)

Komentovaná procházka po sochařských a architektonických skvostech města. Zastavíme se jak u barokních soch dosud stojících, tak u staveb, které dodávají městu jeho malebnost, pestrost a vyjímečnost. Náplň, trasu i délku procházky je možné upravit.

Krásenský industriál (exkurze)

Architektonická procházka po technických památkách průmyslové části Valašského Meziříčí, která návštěvníky zavede k rožnovské Bečvě až do areálu někdejších skláren. Může být i technická architektura krásná nebo to je jen obal na stroje?

Komentované prohlídky sochařských památek v kostele sv. Trojice (v letních měsících) a probíhajících výstav.

Kvetoucí ornamenty

Symbolika rostlin ukrytá v historických ornamentech vydaných 19. století jako…

Krajináři Valašska

Výstava je věnována fenoménu krajinomalby, který se na Valašsku rozvinul…

Pour Félicitér

Historie obrázkových novoročních přání s francouzským nápisem Pour Félicitér.

Cihla, hlína, keramika

Hlína, jako stavební materiál, kultovní médium a umělecká látka provázejí…

To je hlína!

Řemeslné dopoledne k výstavě Cihla, hlína, keramika, v němž si děti zkusí…

GSVM 2018

Výstava ateliérového skla účastníků 3. ročníku Mezinárodního sklářského…

Z pozůstalosti Petra Hapky

Komorní výstava maleb a kreseb Josefa Hapky z daru dědiců po jeho synovi, hudebním…

Ať žije republika!

Výstava představující kulturu a život za doby první republiky v meziříčském a…

Po stopách zločinu

Kostýmovaná procházka městem inspirovaná prvorepublikovou trestnou činností ve…

Prvorepublikový receptář

Odpoledne 9. listopadu 2018 provoní zámek Kinských delikatesy, které nesměly chybět…

Noc kostelů v zámku Lešná

V Lešné u Valašského Meziříčí bude na Noc kostelů otevřen místní svatostánek…

Popularizační články (výběr):

Valoušková, K. Ornamenty Františka Nožičky. Valašsko – vlastivědná revue 42/2019, s. 39–41.

Valoušková K., Méhešová O. 120 let tvorby gobelínů v českých zemích. Zvuk Zlínského kraje, podzim/zima 2018, s. 57-63.

Valoušková, K. Glass sympozium Valašské Meziříčí 2018. Sklář a keramik 7-8/2018, s. 183-184.

Valoušková, K. V ateliéru: Magda Veverková. Valašsko – vlastivědná revue 40/2018.

Valoušková, K. Dílo malíře Josefa Hapky z pozůstalosti po hudebním skladateli Petru Hapkovi. Valašsko – vlastivědná revue 40/2018, s. 37–39.

Valoušková, K. Architektonická procházka po krásenském industriálu. Valašsko – vlastivědná revue 38/2017, s. 39–41.

Valoušková, K. – Španihel, S. Projekt Lesní sklárny na Valašsku. Valašsko – vlastivědná revue 38/2017, s. 48-49.

Valoušková, K. V ateliéru: Ondřej Strnadel. Valašsko – vlastivědná revue 38/2017.

Valoušková, K. Bohumír  Jaroněk – valašský impresionista. Valašsko – vlastivědná revue 37/2016, s. 42–44.

Valoušková, K. Ivan Jakeš. Sklář a keramik 5-6/2016, s. 136-137.

Valoušková, K. Malířka Jaroslava Hýžová. Zvuk Zlínského kraje jaro/léto 2016, s. 71-75.

Valoušková K., Otisk dlaní a díla Jindřicha Štreita. Valašsko – vlastivědná revue 36/2016, s. 45-47.

Valoušková, K. Průmyslový design Ivana Jakeše. Valašsko – vlastivědná revue 35/2015, s. 40–42.

Valoušková, K. Spletitost Schlattauerových gobelínů. Valašsko – vlastivědná revue 34/2015, s. 40.

Valoušková, K. Krása v dřevě ukrytá. Ateliér 4/2015, s. 12.

Valoušková, K. V ateliéru: Jitka Skočková. Valašsko – vlastivědná revue 33/2014, s. 61.

Valoušková, K.. Výtvarný vynálezce Karel Jelínek a jeho plastokaustika. Valašsko – vlastivědná revue 33/2014, s.38–41.

Valoušková, K. V ateliéru: Jana Ullrichová. Valašsko – vlastivědná revue 32/2014, s. 57.

Knápková, P. – Valoušková, K. Dřevěná hračka jako výtvarný a výchovný objekt. Valašsko – vlastivědná revue 32/2014, s. 36–38.

Valoušková, K. Song Mi Kim/ Legenda o líném mnichovi. Ateliér 6/2014, s. 12.

Valoušková, K. V ateliéru: Song Mi Kim. Valašsko – vlastivědná revue 31/2013, s. 61.

Valoušková, K. O skle a světle s Karlem Volfem. Valašsko – vlastivědná revue 31/2013, s.49–51.

Valoušková, K. – Ostřanská, I. Architekt Josef Místecký. Valašsko – vlastivědná revue 31/2013, s.38–42.

Valoušková, K. Unikátní sbírka. Valašsko – vlastivědná revue 30/2013, s. 31–32.

Valoušková, K., Svatební portrét Sophie von Stockau. Valašsko – vlastivědná revue 29/2012.

Valoušková, K., Hvězdy - kříže - zahrady. in: Ateliér 19/2012, s. 5.

Valoušková, K., V ateliéru: Josef Divín. Valašsko - vlastivědná revue 28/2012, s. 53.

Valoušková, K., Sklo Jaroslava Antonína Junka. Valašsko – vlastivědná revue, 28/2012, s. 24-27.

Valoušková, K., Josef Hapka, Malebnost Valašska. Valašsko – vlastivědná revue, 28/2012, s. 34.

Valoušková, K., Moravská gobelínová manufaktura dnes. Valašsko – vlastivědná revue 28/2012, s. 46.

Valoušková, K., Poezie gobelínu. in: Ateliér 1/2012, s. 12.

Valoušková K., Petr Nikl – Ulity. Ateliér 21/2007, s. 5.

Valoušková K, Lezsek Wojaczek – obrazy, Ateliér 10/2005, s. 6.

Valoušková K., Malířské dílo a úděl Jaroslavy Hýžové. Valašsko – vlastivědná revue 14, 2005/1, s. 22–23.

Valoušková K., Nová image expozice Sklo a gobelíny. Valašsko – vlastivědná revue 13, 2004/2, s. 30 – 31.

Valoušková K., Josef Brož, malíř vášnivého srdce. Valašsko – vlastivědná revue 13, 2004/2, s. 24-26.

Valoušková K., Neue informationen zu den Glaswerken S. Reich & Co/ ČMS im museum Valašské Meziříčí und Ergänzungen zu PK 2004-2. Pressgals-Korrespondenz 2004-3, s. 179-183.

Valoušková K., Jubilující Drahomíra Dvořáková - Baruchová (Naši jubilanti). Valašsko – vlastivědná revue 13, 2004/2, s. 47.

Valoušková K., Konec slavné historie krásenských skláren. Valašsko – vlastivědná revue 12, 2004/1, s. 14–16.

Valoušková K., Neue dokumente Firma S. Reich & Co. Krásno im museum Valašské Meziříčí, Pressgals-Korrespondenz 2004-1, s. 109-116.

Králová K., Grafická sbírka zámku Vizovice, Valašsko – vlastivědná revue 10, 2003/1, s. 10-13.

Králová K., Malířská výzdoba hlavního sálu zámku ve Vizovicích. Valašsko – vlastivědná revue 8, 2002/1, s. 37 - 38.

Monografie, kapitoly v monografiích:

Španihel, S. – Valoušková, K. – Mašláň, P., Lesné sklárne na Valašsku. Úvod do problematiky. in: Staššíková – Štukovská D. (Ed.). Historické sklo. Multidisciplinárne o historickom skle III. Bratislava 2018, s. 251–261.

Valoušková, K., Gobelíny 1898–1921. Rudolf Schlattauer – Zrod českého gobelínu. in: Strýček, J. T. (ed.). Dílo a předobraz. 120 let moravské gobelínové manufaktury. Valašské Meziříčí 2017, s. 21–35.

Valoušková, K., Gobelíny 1922–1945. Pod značkou MGM. in: Strýček, J. T. (ed.) Dílo a předobraz. 120 let moravské gobelínové manufaktury. Valašské Meziříčí 2017, s. 53–67.

Valoušková, K., Tapiserie 1946–1991. Ve službách státu. in: Strýček J. T (ed.) Dílo a předobraz. 120 let moravské gobelínové manufaktury. Valašské Meziříčí 2017, s. 91–121.

Valoušková, K. – Méhešová, O. Tapiserie a koberce 1993–2017. Jan T. Strýček – koncept tvůrčí spolupráce. Strýček, J. T. (ed.). Dílo a předobraz. 120 let moravské gobelínové manufaktury. Valašské Meziříčí 2017, s. 155–189.

Valoušková, K., Sklo a gobelíny z Valašského Meziříčí. Vsetín 2015, 28 stran.

Valoušková, K. – Youry. Spletitost gobelínu. Vsetín 2015.

Valoušková, Kamila – Youry. Tajemství skla. Vsetín 2014.

Valoušková, K. – Ostřanská, I. – Knápková, P. Moderní škola napříč třemi staletími. 140 let odborné dřevařské a stavební školy ve Valašském Meziříčí. Vsetín 2014.

Valoušková, K. Rondokubismus na Valašsku. Vliv Josefa Místeckého na nábytkovou a interiérovou tvorbu na Moravě. in: Urbanová, S. – Dokoupil, L. – Ivánek, J. – Kadlec, P. (EDs). Valašsko, historie a kultura. Ostrava 2014, s. 375–384.

Martišková, I. – Valoušková, K.. Proměny Valašského Meziříčí. Vsetín 2013, 28 stran.

Valoušková, K. (ed.), Muzeum Valašské Meziříčí – průvodce sbírkami. Valašské Meziříčí 2004, (texty ke sbírce výtvarného umění a uměleckoprůmyslových prací).

Odborné články:

Španihel, S. – Valoušková, K. – Mašláň, P., Lesní sklárny na Valašsku – I. etapa. Sklář a keramik 7-8/2017, s. 148–153.

Valoušková, K., Sériovost v ateliérové tvorbě. Schlattauerova a Jaroňkova dílna a její přístup ke tvorbě gobelínů. in: Textil v muzeu 2016/ Historie a inspirace textilní průmyslové výroby a módní tvorby. Brno 2016, s. 21–30.

Popularizační články (výběr):

Valoušková, K. Ornamenty Františka Nožičky. Valašsko – vlastivědná revue 42/2019, s. 39–41.

Valoušková K., Méhešová O. 120 let tvorby gobelínů v českých zemích. Zvuk Zlínského kraje, podzim/zima 2018, s. 57-63.

Valoušková, K. Glass sympozium Valašské Meziříčí 2018. Sklář a keramik 7-8/2018, s. 183-184.

Valoušková, K. V ateliéru: Magda Veverková. Valašsko – vlastivědná revue 40/2018.

Valoušková, K. Dílo malíře Josefa Hapky z pozůstalosti po hudebním skladateli Petru Hapkovi. Valašsko – vlastivědná revue 40/2018, s. 37–39.

Valoušková, K. Architektonická procházka po krásenském industriálu. Valašsko – vlastivědná revue 38/2017, s. 39–41.

Valoušková, K. – Španihel, S. Projekt Lesní sklárny na Valašsku. Valašsko – vlastivědná revue 38/2017, s. 48-49.

Valoušková, K. V ateliéru: Ondřej Strnadel. Valašsko – vlastivědná revue 38/2017.

Valoušková, K. Bohumír  Jaroněk – valašský impresionista. Valašsko – vlastivědná revue 37/2016, s. 42–44.

Valoušková, K. Ivan Jakeš. Sklář a keramik 5-6/2016, s. 136-137.

Valoušková, K. Malířka Jaroslava Hýžová. Zvuk Zlínského kraje jaro/léto 2016, s. 71-75.

Valoušková K., Otisk dlaní a díla Jindřicha Štreita. Valašsko – vlastivědná revue 36/2016, s. 45-47.

Valoušková, K. Průmyslový design Ivana Jakeše. Valašsko – vlastivědná revue 35/2015, s. 40–42.

Valoušková, K. Spletitost Schlattauerových gobelínů. Valašsko – vlastivědná revue 34/2015, s. 40.

Valoušková, K. Krása v dřevě ukrytá. Ateliér 4/2015, s. 12.

Valoušková, K. V ateliéru: Jitka Skočková. Valašsko – vlastivědná revue 33/2014, s. 61.

Valoušková, K.. Výtvarný vynálezce Karel Jelínek a jeho plastokaustika. Valašsko – vlastivědná revue 33/2014, s.38–41.

Valoušková, K. V ateliéru: Jana Ullrichová. Valašsko – vlastivědná revue 32/2014, s. 57.

Knápková, P. – Valoušková, K. Dřevěná hračka jako výtvarný a výchovný objekt. Valašsko – vlastivědná revue 32/2014, s. 36–38.

Valoušková, K. Song Mi Kim/ Legenda o líném mnichovi. Ateliér 6/2014, s. 12.

Valoušková, K. V ateliéru: Song Mi Kim. Valašsko – vlastivědná revue 31/2013, s. 61.

Valoušková, K. O skle a světle s Karlem Volfem. Valašsko – vlastivědná revue 31/2013, s.49–51.

Valoušková, K. – Ostřanská, I. Architekt Josef Místecký. Valašsko – vlastivědná revue 31/2013, s.38–42.

Valoušková, K. Unikátní sbírka. Valašsko – vlastivědná revue 30/2013, s. 31–32.

Valoušková, K., Svatební portrét Sophie von Stockau. Valašsko – vlastivědná revue 29/2012.

Valoušková, K., Hvězdy - kříže - zahrady. in: Ateliér 19/2012, s. 5.

Valoušková, K., V ateliéru: Josef Divín. Valašsko - vlastivědná revue 28/2012, s. 53.

Valoušková, K., Sklo Jaroslava Antonína Junka. Valašsko – vlastivědná revue, 28/2012, s. 24-27.

Valoušková, K., Josef Hapka, Malebnost Valašska. Valašsko – vlastivědná revue, 28/2012, s. 34.

Valoušková, K., Moravská gobelínová manufaktura dnes. Valašsko – vlastivědná revue 28/2012, s. 46.

Valoušková, K., Poezie gobelínu. in: Ateliér 1/2012, s. 12.

Valoušková K., Petr Nikl – Ulity. Ateliér 21/2007, s. 5.

Valoušková K, Lezsek Wojaczek – obrazy, Ateliér 10/2005, s. 6.

Valoušková K., Malířské dílo a úděl Jaroslavy Hýžové. Valašsko – vlastivědná revue 14, 2005/1, s. 22–23.

Valoušková K., Nová image expozice Sklo a gobelíny. Valašsko – vlastivědná revue 13, 2004/2, s. 30 – 31.

Valoušková K., Josef Brož, malíř vášnivého srdce. Valašsko – vlastivědná revue 13, 2004/2, s. 24-26.

Valoušková K., Neue informationen zu den Glaswerken S. Reich & Co/ ČMS im museum Valašské Meziříčí und Ergänzungen zu PK 2004-2. Pressgals-Korrespondenz 2004-3, s. 179-183.

Valoušková K., Jubilující Drahomíra Dvořáková - Baruchová (Naši jubilanti). Valašsko – vlastivědná revue 13, 2004/2, s. 47.

Valoušková K., Konec slavné historie krásenských skláren. Valašsko – vlastivědná revue 12, 2004/1, s. 14–16.

Valoušková K., Neue dokumente Firma S. Reich & Co. Krásno im museum Valašské Meziříčí, Pressgals-Korrespondenz 2004-1, s. 109-116.

Králová K., Grafická sbírka zámku Vizovice, Valašsko – vlastivědná revue 10, 2003/1, s. 10-13.

Králová K., Malířská výzdoba hlavního sálu zámku ve Vizovicích. Valašsko – vlastivědná revue 8, 2002/1, s. 37 - 38.

Obsah košíku