Zpravodaj OVM ve Vsetíně vycházel v letech 1985–1997. Tento časopis shrnoval odborné výstupy muzea a odborníků z regionu Valašsko na poli společenskovědního i přírodovědního. Jako bonus přikládáme i polozapomenutá tři čísla ještě staršího našeho muzejního časopisu z let 1972 a 1973 – Práce Vlastivědného ústavu Vsetín.

 

Zaměření: informace o činnosti muzea, odborné články zaměřené na historii, národopis, přírodní vědy a informace regionálního charakteru. Vycházel 1x ročně.

 

Okresní vlastivědné muzeum ve Vsetíně [Muzeum regionu Valašsko], Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín

Obsah košíku