ZDARMA KE STAŽENÍ:   Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1995

 

Obsah

1-4
Karel Pavelka
Výskyt slípky zelenonohé (Gallinula chloropus/L./) v horním a středním Pobečví v období 1974-1994
5-13
Lubomír Brabec
Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) v nivě řeky Rožnovská Bečva u Valašského Meziříčí
14-16
Milena Kašparová
Inventarizační průzkum mokřadu Podlízaná v KÚ Horní Bečva
17-19
Milena Kašparová
Mechy rašeliníkové ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea Vsetín
20-23
Josef Hrnčiřík
Houby v lesních rezervacích Vsetínska
24-25
Drahomíra Kyslingrová
Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus Kit. Ex Schult.) v Lačnově na Sucháčkových pasekách
26
Jan Pavelka
Nové nálezy vzácných taxonů rostlin na Vsetínsku
27-28
Jan Pavelka
Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule Scop.) na Vsetínsku
28-29
Martin Dančák
Teplomilné rostliny v povodí Ratibořky
30-31
Jan Pavelka, František Korytář
Lumčíci (Hymenoptera, Braconidae), křísi (Homoptera, Cicadoidea) a ploštice (Heteroptera) v potravě mláďat rorýsa obecného
31-33
Martin Krupa
Amatérský chov čmeláků
33-34
Jan Pavelka
Výskyt křepelky polní a chřástala polního na Valašsku v roce 1994
34
Drahomíra Kyslingrová
Netradiční hnízdění drozda brávníka (Turdus viscivorus L.)
35
Mirek Dvorský
Avifauna mokřadu Rybníky u Hrachovce
36-38
Jan Pavelka, Karel Pavelka, Mirek Dvorský
Početnost populací hnízdní avifauny v okrese Vsetín
39
Jan Pavelka
Dvacet let organizovaného výzkumu ptáků na Valašsku
40-41
Vítězslav Přikryl
Věkovitý strom javor polní neboli babyka (Acer campestre L.) u Lačnova, okres Vsetín
41-42
Milena Kašparová
František Gogela-botanik, sběratel a badatel
42-44
Karel Pavelka
Ferdinand Hradil a jeho sbírka ptáků – ke 125. výročí narození sběratele
45-47
Tomáš Mikulaštík
Luděk Majer, Ivan Jakeš, Ilja Hartinger
48-50
Eva Urbachová
„Valašská svatba“ na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze 1895
51-53
Lubomír Piperek
Votivní obraz k patronům „contra pestem“
54-56
Tomáš Mikulaštík
Výstavy v roce 1994