ZDARMA KE STAŽENÍ:   Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1989

 

Obsah

1
Jiří Trezner
Příroda – věc každého
2-12
Karel Pavelka
Vlivy současných způsobů hospodaření v lesnictví a zemědělství na výskyt některých zástupců obratlovců (Vertebrata)
13-21
Lubomír Brabec
Brouci čeledi střevlíkovitých (Carabidae) 6.,7. a 8. vegetačního stupně Čertová mlýna a Kněhyně (Morava, ČSSR)
21-25
Lubomír Kučírek
K výskytu chráněné prhy arniky (Arnica Montana L.) ve Vsetínských vrších
26-29
Jan Pavelka
Podzimní avifauna ve Velkých Karlovicích
30-32
Radim Běťák
Hnízdní bionomie pěvušky modré (Prunella modularis L.)
33-34
Vladimír Holáň
Věrnost ťuhýka obecného hnízdištím na Vsetínsku
34-36
Jan Pavelka, Jiří Polčák, Stanislav Kovařík, Karel Palička a Zdeněk Kopec 
Zajímavá ornitologická lokalita – vodní nádrž v Karolince-Stanovnici
37-39
Jaromír Jung
Současné rozšíření čápa bílého (Ciconia ciconia) v okrese Vsetín a výsledky jeho hnízdění v letech 1985-1988
40-42
Jiří Pavelka
Avifauna Hradiska a okolí
42-45
Josef Hrnčiřík
Mykoflóra Vsetínska
45-46
Jan Košťál
Příspěvek k výskytu čečetky zimní (Carduelis flammea) a brkoslava severního  (Bombycilla garrulus) na Valašskomeziříčsku v letech 1985- 1989
47
Drahomíra Kyslingrová
Neobvyklá stanoviště lilie zlatohlávku (Lilium martagon L.)
48-49
Drahomíra Kyslingrová
Několik ornitologických zajímavostí z oblasti řeky Senice
50-51
Jiří Demel
Jaroslav Nečas
52-53
Rudolf Kubela
Spisovatel Milan Rusinský a jeho Valašsko
53-55
Vilma Volková
Vzpomínka na řezbáře Jiřího Malinu
55-56
 
Vzpomínka na světoznámého pěstitele jiřin PhMr. J.Pozziho
57
Bohumír Rygl
Současník dinosaurů v Rožnově p. Radhoštěm