Práce Vlastivědného ústavu Vsetín vycházela  v 70. letech 20. století. Byla vydána dvě čísla časopisu.

Informace o činnosti muzea, odborné články zaměřené na historii, národopis, přírodní vědy a informace regionálního charakteru.

ZDARMA KE STAŽENÍ NÍŽE

Práce Vlastivědného ústavu Vsetín 1972/ květen