Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 25 výsledků

Naše edukační programy jsou tematicky propojeny s nabídkou jednotlivých objektů a zasahují do různých oborů lidského vědění. Učením utváříme u dětí vztah k místu, kde žijeme, při řemeslných aktivitách užíváme lokální zdroje, učíme v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Zábavnou a srozumitelnou formou se snažíme předávat vědomosti spojené s poutavými příběhy sbírkových předmětů i nevšedním prostředím historických objektů. Muzeum se tak stává příjemným prostorem umožňujícím poznávání přírodního a kulturního dědictví našeho regionu.

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Není houba jako houba

vlastnosti a význam hub, sběr a poznávání hub, houby jedlé, nejedlé a jedovaté

společenskovědní
celoroční | Zámek Kinských

Výtvarné umění regionu

gotika, renesance, baroko, secese, kubismus, funkcionalismus, malba, socha, architektura, gobelín

společenskovědní
celoroční | Zámek Kinských

Člověk v krajině

vývoj krajiny vlivem člověka, proměna lesa, pasekářství a sklářství

společenskovědní
celoroční | Zámek Kinských

Architektonická procházka

exkurze po památkách a historii Valašského Meziříčí, umělecké styly, architektura

společenskovědní
celoroční | Zámek Kinských

Oděv v běhu dějin

oděvy, kosmetika, šperky, dobová móda, tetování

společenskovědní
celoroční | Zámek Kinských

Archeologie Valašska

lektorský program k expozici – část archeologie, regionální nálezy, repliky nálezů pravěkého domu a středověké odpadové jámy

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Planety Sluneční soustavy

Venkovní model Sluneční soustavy, Sluneční soustava a její součásti, pohyby planet a Slunce, sluneční hodiny

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Život stromů

životní cyklus, skupiny stromů a jednotlivé druhy, strom jako domov, potravní pyramida, význam zeleně

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – živá planeta

život na Zemi, zvířata žijící na jednotlivých kontinentech a v mořích

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – divoká planeta

nebezpečné přírodní jevy: hurikány, tornáda, povodně, tsunami, zemětřesení aj.

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – barevná planeta

planeta Země z vesmíru, barvy na povrchu, povídání o řekách, mořích, pouštích, horách, sopkách atd.

Obsah košíku