Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 31 výsledků

Naše edukační programy jsou tematicky propojeny s nabídkou jednotlivých objektů a zasahují do různých oborů lidského vědění. Učením utváříme u dětí vztah k místu, kde žijeme, při řemeslných aktivitách užíváme lokální zdroje, učíme v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Zábavnou a srozumitelnou formou se snažíme předávat vědomosti spojené s poutavými příběhy sbírkových předmětů i nevšedním prostředím historických objektů. Muzeum se tak stává příjemným prostorem umožňujícím poznávání přírodního a kulturního dědictví našeho regionu.

společenskovědní
2. 5. 2024 – 28. 6. 2024 | Zámek Kinských

Sklářské řemeslo

sklárny, sklářské řemeslo, světlo, petrolejové lampy

přírodovědný
4. 6. 2024 – 28. 6. 2024 | Zámek Kinských

Svatojánské čarování

letní slunovrat a svátek Jana Křtitele, magické rituály, bylinky, tematické tvoření

společenskovědní
4. 9. 2023 – 28. 6. 2024 | Zámek a park v Lešné

Jak se žilo na zámku

každodenní strasti a slasti různých společenských vrstev od středověku po současnost

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Není houba jako houba

vlastnosti a význam hub, sběr a poznávání hub, houby jedlé, nejedlé a jedovaté

společenskovědní
celoroční | Zámek Kinských

Výtvarné umění regionu

gotika, renesance, baroko, secese, kubismus, funkcionalismus, malba, socha, architektura, gobelín

společenskovědní
celoroční | Zámek Kinských

Člověk v krajině

vývoj krajiny vlivem člověka, proměna lesa, pasekářství a sklářství

společenskovědní
celoroční | Zámek Kinských

Architektonická procházka

exkurze po památkách a historii Valašského Meziříčí, umělecké styly, architektura

společenskovědní
celoroční | Zámek Kinských

Oděv v běhu dějin

oděvy, kosmetika, šperky, dobová móda, tetování

společenskovědní
celoroční | Zámek Kinských

Archeologie Valašska

lektorský program k expozici – část archeologie, regionální nálezy, repliky nálezů pravěkého domu a středověké odpadové jámy

Obsah košíku