Vodění medvěda, tradiční ústřední masky masopustu v Pržně, bylo vsetínským muzeem dokumentováno už před více než půlstoletím. Nejstarší fotografie z muzejního archivu pocházejí z roku 1965, písemné záznamy z roku 1969, kdy se obchůzka medvěda a muzikantů odehrávala o masopustním pondělí, stejně jako o desetiletí později. Na základě rozboru fotografií byly tehdejší masopustní průvody výhradně mužskou záležitostí, rozšířené byly hlavně obličejové masky, částečně maskovaní bývali i imuzikanti. Poslední terénní výzkum byl v obci proveden v roce 1994, kdy už se termín masopustního průvodu přesunul na sobotu a kdy byl podle zápisků „medvěd voděn vodičkou s třásněmi na sukni,“ v průvodu nechyběl myslivec, kočárek s živým dítětem a muziku tvořily harmonika, ozembouch a trombon.

Po téměř 30 letech, kdy se v Pržně vodění medvěda nekonalo (podle informátorů kvůli nadměrné konzumaci alkoholu, což vadilo zvláště místním ženám), se rozhodli masopustní obchůzku masek obnovit. Iniciátorem byl Martin Janírek, který pro tuto myšlenku nadchl i své kamarády a známé, kteří v sobotu 19. února 2022 v počtu okolo tří desítek dospělých i dětských maskovaných postav vyrazili za doprovodu hudebníků na obchůzku obcí. V průvodu nechyběly masky tradiční – medvěd s vodičem, ženich s nevěstou, cikánka, kůň, maškary parodující různá povolání – řezník, kominík, myslivec i méně obvyklé – Sherlock Holmes, smrtka, prasátko, Turek a mnohé další. K tanci zahráli a zazpívali hudebníci hrající na basu, housle, klarinet a buben. Reakce místních obyvatel byly vesměs pozitivní a vstřícné – navštívené rodiny měly pro maškary připraveno občerstvení v podobě slaných i sladkých pochutin (dokonce i tradičního masopustního pečiva – koblih a božích milostí) a samozřejmě též slivovice. Téměř před každým stavením se tancovalo jednak mezi maskami, jednak s majiteli domů, zvláště aktivní byl medvěd, který vytáčel nejednu hospodyni. Masopustní veselí pokračovalo večerní zábavou v hospodě, kde ho zakončilo tradiční pochovávání basy.