Fašanky v Prlově dokumentovali pracovníci muzea ve Vsetíně už před více než 50 lety – nejstarší písemný záznam pochází z roku 1969. V té době se masopustní obchůzka odehrávala v minulosti tradičním termínu, a to o masopustním úterý. Zdejší fašanky měly tehdy podobu svatby, ústředními maskami tedy byli ženich s nevěstou a v průvodu chyběla v ostatních obcích hlavní masopustní maska – medvěd. Fotografická dokumentace se dochovala jen v omezeném množství, a to pouze z let 1980 a 1993, kdy už se fašanky přesunuly na sobotu. Z archivních snímků se dá vyčíst, že Prlov byl pokrokový, co se emancipace žen v masopustu týče. Zatímco v okolních vsích byly až do 90. let 20. století obchůzky výsadou mužů, už v roce 1980 tvořily většinu maskovaných postav na fotografiích z Prlova ženy. Ze zápisu z roku 1993 se dozvídáme, že fašankový průvod tvořilo 24 účastníků (údajně nejvíc ze všech tehdy dokumentovaných obcí na jižním Vsetínsku), mezi nimiž bylo hodně žen. Z maškar se toho roku uvádí ženich s nevěstou, myslivec, ošetřovatelka, Cvach, Štrosmajer a hudebníci hrající na dvě harmoniky a jeden ozembouch. Na fotografiích vidíme ještě jeptišku, mnicha, kněze, prince, čerta a další.

Tento rok proběhla dokumentace fašanků v Prlově po téměř 30 letech, a to v sobotu 26. února 2022. Fašankový průvod, který obcházel dědinu včetně odlehlejších pasek od brzkého rána až do podvečera, tvořilo bezmála 30 maskovaných postav (obvykle jich prý bývá ještě více) a hudebníků – čtyř harmonikářů, dvou hráčů na ozembouch a jednoho na bubínek.  Ústředními maskami v Prlově není tradičně medvěd (i když se letos v průvodu vyskytl), ale ženich s nevěstou, k starobylým masopustním maskám patří i cikánka. Fašankový průvod letos tvořila pestrá směsice masek zvířat – např. zajíc, pes, myš, krokodýl; povolání – policajt, kominík; pohádkových a filmových postav – Jů a Hele, Červená Karkulka, Šmoulinka, Bořek stavitel či Pirát z Karibiku a dalších.

Fašanková chasa obcházela obcí poctivě dům od domu a v bytových domech dokonce i byt od bytu. Aby zvládla navštívit všechna stavení, rozdělila se v některých částech vesnice na dvě skupiny. Návštěvu maškar většinou uvozovala píseň: “Ťuk, ťuk na dvéří, milá otevři ...“ Všude se tancovalo s domácími i mezi maškarami navzájem. Ve většině domů už na obchůzkáře čekali a byli na ně řádně připraveni, obzvlášť co se nabídky občerstvení týče. Nabízely se pochutiny sladké (nechyběly ani tradiční masopustní koblížky a v několika rodinách i specialita prlovských fašanků – domácí plněné trubičky-kremrole), slané (včetně zabijačkových specialit) i tekuté (zvláště v podobě domácí slivovice).

Fašankové veselí obvykle v Prlově končívá tradičním pochováváním basy. Letos však byla večerní zábava, kde se tento symbolický akt odehrává, kvůli anticovidovým opatřením zrušena. Tak snad se toho místní i dokumentující muzejníci dočkají v příštím roce.