Sbírka nábytku z ohýbaného dřeva právem náleží k profilovým fondům vsetínského muzea. V současnosti má za sebou více než 60letou historii a obsahuje na 200 kusů předmětů.

Vzácné sbírkové kusy nábytku z ohýbaného dřeva představilo muzeum veřejnosti zřejmě poprvé už v 50. letech minulého století, a to v expozici ve svém tehdejším sídle, budově staré vsetínské radnice.

Od 90. let prezentuje muzeum nábytek z ohýbaného dřeva ve svých postupně inovovaných expozicích ve vsetínském zámku; nejnověji ve Fenoménu ohýbaného nábytku. Od roku 2015 je zde k vidění až 52 exponátů: nejstarší je datována do přelomu 30. a 40. let 19. století (tzv. boppardská židle) a nejmladší je z roku 2015 (židle Split).

Výběr z reprezentativní sbírky muzeum vystavuje také na krátkodobých výstavách ve svém objektu i mimo něj. Jednou z nejvýznamnějších výstav byl prestižní a dnes již legendární mezinárodní projekt Princip Thonet – Od ohýbaného nábytku k trubce (1990/1991). Tato putovní výstava se konala v Norimberku, Vsetíně, Praze, Brně i Bratislavě. Následovaly další výstavy v České republice i zahraničí, do kterých se vsetínské muzeum zapojilo jako spolupořadatel či alespoň zapůjčitel exponátů. Intenzita výstavní činnosti a výpůjček ze sbírky výrazně vzrostla po roce 2001.

Muzejní sbírka během svého vývoje zaznamenala několik akvizičně významných etap. V 50. letech byl do inventární knihy zapsán cenný soubor tzv. starých muzejních předmětů, dále vzácná kolekce sedacího nábytku z někdejší firemní sbírky Thonetů, uložené v Bystřici pod Hostýnem, a Pamětní album firmy Gebrüder Thonet, rovněž dar tehdejšího n. p. Thonet (z Halenkova).

Po ojedinělých přírůstcích dochází k oživení sbírkotvorné činnosti v letech 1986 až 1996, a to v souvislosti s pořádáním mezinárodních projektů. Hostující výstava Princip Thonet (1990) a sympozium s výstavou Téma židle (1996) vyvolaly také potřebu odborného zpracování vsetínského fondu formou dvou výběrových katalogů (1989, 1996).

V roce 1990–1991 byla sbírka poprvé cíleně doplněna o soudobou produkci bystřického státního podniku TON. K velké akviziční aktivitě dochází v letech 2001–2006. Nákupy a dary bylo z brněnské soukromé kolekce předního českého znalce a sběratele ohýbaného nábytku Jiřího Uhlíře získáno celkem 53 předmětů, které značně rozšířily muzejní sbírku a vnesly do její skladby typologickou rozmanitost. Nové přírůstky byly již v roce 2002 představeny ve vsetínském zámku na výstavě Ohýbaný nábytek – souhra technologie a designu, která byla připravena ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc (viz video z výstavy na konci příspěvku).

Zatím poslední význačná akvizice proběhla v souvislosti s realizací současné muzejní expozice Fenomén ohýbaného nábytku, do které byly od tradičního výrobce TON a. s. zakoupeno pět designových židlí.

Jádro muzejního fondu tvoří předměty z unikátní kolekce firmy Gebrüder Thonet. Základy této rodinné firemní sbírky byly položeny Thonety na konci 19. století, kdy první kusy soustředili „v malém muzeu“ přímo ve vsetínském zámku a zahájili tak tradici vystavování nábytku z ohýbaného dřeva v tomto zámeckém objektu.

Kromě nejstarších výrobků a pokusných modelů zhotovených zakladatelem rodinné firmy Michaelem Thonetem v rodném Boppardu nad Rýnem byly do firemní sbírky Thonetů zahrnuty i výrobky z pozdější vídeňské malosériové výroby, jedinečné výstavní kusy sloužící k prezentaci firmy na světových i mezinárodních přehlídkách (např. Londýn 1851, Paříž 1867, Vídeň 1873) a experimentální modely a prototypy datované do 2. poloviny 19. století. Z této soukromé firemní i rodinné sbírky pocházejí rovněž sběratelsky nejvzácnější kusy zastoupené v muzejní sbírce.

 V muzejní sbírce nábytku převažují výrobky firmy Thonet (od M. Thoneta až po prvorepublikový Thonet-Mundus), zhotovené od 30. až 40. let 19. století po 30. léta 20. století. Objevuje se v ní ale také historický nábytek tzv. konkurenčních firem, a to zejména od firmy Jacob & Josef Kohn a dále od frenštátské továrny L. A. Bernkop, mimoňského podniku D. G. Fischel Söhne a jiných, méně významných výrobců. Novodobá produkce je zastoupena výrobky bystřického závodu TON, a to především kancelářským a bytovým sedacím nábytkem z 60. až 90. let minulého století a oceněnými designovými židlemi z let 2010 až 2015.

Jelikož stěžejní složku muzejního fondu tvoří sedací nábytek (židle, křesla, stoličky a pohovky), vybrali jsme z něj 10 sbírkových předmětů vystavených v expozici Fenomén ohýbaného nábytku. Tyto exponáty považujeme za NEJ…, a to ze sběratelského hlediska, s přihlédnutím k jejich historické hodnotě a technologickým i designovým přednostem.

Představíme Vám je v chronologickém sledu, od nejstaršího po nejmladší:  


A) ŽIDLE TZV. BOPPARDSKÁ

výrobce Michael Thonet, Boppard, 1836–1842

Jedna z nejstarších a nejvzácnějších ohýbaných židlí ve stylu biedermeieru z klížených dřevěných dýh, vyrobená v truhlářské dílně v Boppardu. Předpokládá se, že se jednalo dokonce o první typ tzv. boppardské židle, která se od ostatních liší náročně tvarovaným opěradlem (s náznakem prostorového ohybu). Základním konstrukčním prvkem jsou typizované díly tvořící celou boční část židle (na jednu židli bylo třeba jen jednoho dílu rozříznutého na dvě identické poloviny).

B) ŽIDLE – VZOR Č. 4

výrobce Michael Thonet a synové, Vídeň, mezi lety 1849–1850

První model židle, který byl vyráběn v malých sériích z vrstveného bukového dřeva s rotangovým výpletem a pochází z nejstaršího období vídeňské malosériové produkce firmy Thonet (výrobna v Gumpendorfu). Čepy předních noh jsou výjimečně (a experimentálně) vyztuženy na vnější straně sedáku. Byla první „thonetkou“ určenou do veřejného prostoru a nikoli pro šlechtická sídla a měšťanské příbytky; poprvé byla použita ve vídeňské kavárně Daum, pro kterou byla ovšem zhotovena z exotického mahagonu.

C) KŘESLO A ŽIDLE – VZOR Č. 5

výrobce Michael Thonet a synové, Vídeň, mezi lety 1850–1851

Luxusní provedení křesla z palisandrového dřeva zdobeného mosaznými pásky bylo určeno pro prezentaci firmy na Světové výstavě v Londýně roku 1851. Křeslo bylo součástí salónní soupravy, jejíž náročná a poměrně nákladná technologie byla odvozena z tzv. liechtensteinských modelů. Svazky dřevěných hranolků použité místo vrstvených dýh umožňovaly už i částečné prostorové ohýbání dílů.

D) ŽIDLE – VZOR Č. 14

katalogy Thonet od roku 1859

Nejznámější „thonetkou“ je legendární „čtrnáctka“ – židle pověstná nízkou cenou, lehkostí a pevností, která byla z ohýbaného bukového masivu poprvé zhotovena v roce 1859 v Koryčanech a vyrábí se doposud. Na příznivou cenu měla vliv její jednoduchá konstrukce (z 6 bukových dílů, 10 šroubů a 2 matek) i levnější expedice (židle se přepravovala rozložená a do boxu o objemu 1 m3 se vešly díly k 36 kusům židlí). Dle odhadu se jí jen do roku 1911 zhotovilo přes 50 miliónů kusů. Pro své „ikonické tvary“, nadčasový design, v němž se snoubí „lehkost, velká síla s půvabem a pružností“, je považována za prototyp konzumní, masově rozšířené židle a za symbol nábytku z ohýbaného dřeva.

E) HOUPACÍ KŘESLO – VZOR Č. 1 (7001)

výrobce Gebrüder Thonet

Obliba houpacích křesel, židlí a lehátek se z Anglie a Ameriky rozšířila po polovině 19. stol. i do kontinentální Evropy. Jejich popularita vzrostla díky nové technologii ohýbání dřeva. Vynález Michaela Thoneta, použitý poprvé na výrobu houpacího dřevěného křesla v roce 1860 v Koryčanech, umožnil jeho sériovou výrobu.

F) TZV. DEMONSTRAČNÍ ŽIDLE

výrobce Gebrüder Thonet, asi 1867

Objekt na „téma židle“ zhotovený pouze ze dvou ohýbaných bukových tyčí nesloužil k sezení, ale k demonstraci dosažené virtuozity v technologii ohýbání masivu (a k prezentaci krajních možností této technologie). Židle byla údajně vyrobena v továrně v Bystřici p. H. a jako experimentální „Fantasiesessel“ byla často vystavována (poprvé na Světové výstavě v Paříži roku 1867). Uvádí se, že má enormní nosnost a unese zátěž o hmotnosti 3 až 6 tun!

G) TZV. ŠROUBOVICOVÁ SEDACÍ SOUPRAVA – LAVICE, KŘESLO, ŽIDLE

výrobce Gebrüder Thonet, 1873

Třídílná sedací souprava v černém laku byla vyrobena jako ukázkový set pro prezentaci firmy Thonet na Světové výstavě ve Vídni (1873). Židle a křeslo jsou kombinací vzoru č. 11 a č. 15, lavice má katalogové č. 3 (k sedacímu setu patří i stůl č. 8). Jedinečné na tomto souboru je náročné šroubovité opracování prutů, provedené dnes již neznámou technologií (zřejmě byly pruty vysoustružené ještě před ohýbáním a po něm ručně opracovány do finálního tvaru).

H) TZV. LOOSOVA ŽIDLE


výrobce Jacob & Josef Kohn, 1898

Původní židle byla navržena architektem a designerem Adolfem Loosem pro firmu J. & J. Kohn k vybavení vídeňského Café Museum. Návrhář vyšel z designu židle č. 14, ale oba oblouky v opěráku konkávně prohnul, čímž dosáhl u výrobku velmi elegantního vzhledu. V prodejních katalozích se židle neobjevuje, zřejmě pro složitost zhotovení ohýbaných prutů s elipsovitým průřezem, které prodražovalo výrobu. Do sériové produkce se dostaly pouze její zjednodušené varianty.

CH) EXPERIMENTÁLNÍ MODEL ŽIDLE ZE DVOU DRUHŮ DŘEVA

výrobce Gebrüder Thonet, Bystřice p. H., kolem roku 1900

Židle zaujme velmi efektní kombinací dvou druhů barevně kontrastních dřev, a to bukových a javorových prutů čtvercového a obdélného průřezu. Experiment v použití více druhů masivu byl technologicky náročný (odlišné materiálové vlastnosti ohýbaných dřev). Zřejmě z těchto důvodů nebyl pokusný model zařazen do nabídkových katalogů.

I) ŽIDLOVÉ KŘESLO SPLIT

výrobce TON, a. s., od roku 2015

Autorem židle je umělec, designér, scénograf, fotograf a filmař izraelského původu žijící v Paříži Arik Levy (nar. 1963). Vystudoval průmyslový design na Art Center Europe ve Švýcarsku a absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pro TON navrhl nejen soubor sedacího nábytku Split (židli, barovou židli, křeslo a lounge křeslo) s ojedinělým konstrukčním – designovým i funkčním prvkem (ruční ohýbání rozštěpů masivní dřevěné tyče), ale i sérii stolů Bloom.

SOUTĚŽ

Pokud si s námi chcete zasoutěžit, sestavte žebříček TOP 10 z představených sbírkových předmětů, a to dle poskytnutých nápověd. Tři z Vás, kteří nám zašlou do 25. května správné pořadí TOP 10 na e-mailovou adresu: mehesova@muzeumvalassko.cz a budou vylosováni, obdrží publikaci Fenomén ohýbaného nábytku (1. místo), nebo katalog z roku 1996 (2. a 3. místo).

Pořadí TOP 10:

10. místo obsadil výrobek, u nějž se „defekt“ stal designovým i nosným prvkem.

9. příčka patří výrobku, který je dodnes symbolem komfortní relaxace.

8. místo zaujímá výrobek, který se díky nadčasovému ikonickému designu vyrábí již 160 let a který se stal symbolem nábytku z ohýbaného dřeva.
7. místo náleží výrobku, pojmenovaném po slavném architektovi, který navrhl jakousi secesní variaci klasické „čtrnáctky“.

6. příčku obsadil výrobek z vídeňské malosériové produkce firmy Thonet, který se jako první uplatnil v kavárenském prostředí.

5. místo získal výrobek, který svědčí o technologických experimentech s rozmanitými druhy masivu, prováděných v továrně firmy Gebrüder Thonet v Bystřici pod Hostýnem.

4. příčka patří reprezentativním exponátům z výstavy ve Vídni (1873).  

3. místo obsadil obdivuhodný doklad technologického pokroku, poprvé vystavený firmou Gebrüder Thonet v Paříži (1867).

2. místo náleží luxusním výrobkům pro Světovou výstavu v Londýně (1851).

1. pozici právem zaujímá nejstarší výrobek v muzejní sbírce z dílny Michaela Thoneta.