Letos v létě uplynulo 70 let od otevření Hvězdárny Vsetín. Muzeum regionu Valašsko, pod jehož správu objekt od roku 2005 spadá, k tomuto významnému jubileu připravilo venkovní výstavu umístěnou přímo v areálu hvězdárny. Na třech zastaveních s celkem 12 panely si lze prohlédnout spoustu historických fotografií ze stavby hvězdárny a prvních let její činnosti. Tato virtuální prohlídka výstavy je navíc rozšířena o další snímky ze současnosti.

OD POČÁTKŮ…

Hvězdárna na Vsetíně patří k nejstarším lidovým hvězdárnám v České republice. Její vznik spadá do období rozmachu astronomie v bývalém Československu, kdy po skončení 2. světové války byly v průběhu přibližně 20 let vybudovány hvězdárny v mnoha městech, z těch bližších například ve Valašském Meziříčí, Holešově nebo Uherském Brodě.

Ve Vsetíně hvězdárna vznikla z iniciativy Oldřicha Křenka, Františka Dostala a několika dalších astronomických nadšenců sdružených v místní pobočce Československé astronomické společnosti. Původní nápad zhotovit si vlastní dalekohled, a poté k němu malou pozorovatelnu, postupně dospěl až k realizaci větší hvězdárny, která by sloužila nejen malé skupince hvězdářů, ale i široké veřejnosti.

Po zajištění financování a vyřízení nezbytných formalit se v květnu roku 1949 začalo s vlastní stavbou. Velká část stavebních prací byla provedena formou brigád, na kterých se podíleli dobrovolníci všech věkových kategorií. Na konci roku 1949 už byla stavba hvězdárny včetně kopule téměř hotova. V první polovině roku 1950 se postupně dovybavil vnitřek budovy a zakončily se terénní úpravy okolí.

Dopoledne 30. července 1950 došlo za účasti představitelů města a astronomů z jiných hvězdáren ke slavnostnímu otevření. Prvním vedoucím hvězdárny se stal Oldřich Křenek.

Ihned po zahájení provozu se začaly pořádat přednášky, besedy, exkurze, pozorování Slunce a noční hvězdné oblohy a další akce, a to jak pro veřejnost, tak zejména pro školy či různé spolky, kluby a jiné organizace.

V roce 2005 se za dlouholetého ředitele Mgr. Jiřího Haase stala hvězdárna součástí Muzea regionu Valašsko. Pod hlavičkou organizace, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj, se jí díky propracované edukační činnosti a přípravě zajímavých programů povedlo v úzkém složení tří pracovníků více než ztrojnásobit návštěvnost na 15 903 návštěvníků v roce 2019. O tom už ale více v části pod následující fotogalerií.

… PO SOUČASNOST

Z původní „klubovny“, ve které se scházeli místní zájemci o pozorování vesmíru, hvězdárna vyrostla v regionální vzdělávací a popularizační instituci, která se za pomoci moderních technologií snaží návštěvníkům předávat nejnovější poznatky z astronomie, meteorologie a kosmonautiky. Třeba v posledních letech se úspěšnou novinkou staly programy v mobilním nafukovacím planetáriu, se kterým pracovníci hvězdárny navštěvují školy po celém Valašsku.

Kromě standardních akcí patří k důležitým aktivitám na vsetínské hvězdárně také práce s dětmi a mládeží v astronomických kroužcích. Během let tak hvězdárnou prošly stovky kroužkařů, z nichž mnozí pokračovali ve vysokoškolském studiu a později začali pracovat na vsetínské či jiných hvězdárnách anebo na různých vědeckých pracovištích po celé České republice.

Odbornou činnost hvězdárny lze rozdělit na část astronomickou a meteorologickou. Astronomická odborná činnost je v současnosti zaměřena hlavně na oblast výzkumu meziplanetární hmoty. Od léta roku 2010 se zde vizuálně pozorují komety, v únoru roku 2013 se na Vsetíně začaly pomocí videokamery sledovat meteory a od listopadu roku 2018 se pomocí CMOS kamery pozorují zákryty hvězd planetkami.

V areálu hvězdárny se nacházejí dvě stanice patřící Českému hydrometeorologickému ústavu. Jednou z nich je klimatologická stanice v podobě meteorologické budky s teploměry a dalšími přístroji, která byla uvedena do provozu v roce 1957. Budka byla na konci roku 1997 nahrazena automatizovanou klimatologickou stanicí. Druhá stanice ČHMÚ monitoruje od ledna roku 1998 znečištění ovzduší ve městě.

Zatímco v prvním roce po svém otevření přivítala hvězdárna okolo 3 500 návštěvníků, v posledních letech ji ročně navštíví 10 až 15 tisíc lidí. A za celých 70 let už počet návštěvníků dosáhl více jak 600 tisíc.