CHARAKTERISTIKA VÝSTAVY
Tématem výstavy je tradiční valašská architektura dřevěných staveb k obývání či zemědělské činnosti. Díky přírodním a hospodářským podmínkám obdobných v celém horském oblouku Karpat se na Valašsku vznikl v rámci České republiky charakteristická architektonický styl, který se stal jedním ze symbolů regionu. Formou informačních panelů s fotografiemi a názorných ukázek zde jsou prezentovány přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené se stavbou i bydlením, vnitřní dispozice domu, zdobení roubenek či rozmístění usedlostí v krajině. Mimo fotografií a modelu chalupy lze zapůjčit také staré nástroje na opracování dřeva či dochované historické součásti domů z muzejních sbírek. V rámci výstavy jsme se snažili přiblížit téma i nejmenším návštěvníkům, ti si mohli vyzkoušet postavit vlastní dřevěnici, navrhnout dům nebo třeba vyzdobit štít roubenky.