CHARAKTERISTIKA VÝSTAVY
Barvy jsou všude kolem nás. Okouzlující jsou pestrá křídla motýla, okvětní
lístky květu i sedm barev duhy. Barvy využívají umělci i reklamní agentury. Barvy upoutávají naši pozornost, sdělují poselství, dokáží oklamat, ale i správně naladit. A nikdy nás nepřestanou fascinovat!

Pokud chcete nahlédnout do tajů barevného světa, přijměte naše skromné pozvání na tuto interaktivní výstavu a staňte se na chvíli fyzikem, biologem, umělcem, historikem i psychologem.

Výstava je určena zejména pro školy, svým záběrem zahrnuje učivo fyziky, přírodovědy, biologie a výtvarné výchovy. K výstavě jsou připraveny dva
edukační programy: Barevný svět přírody a Barevný svět umění.

Výstava vychází ze vzdělávacího projektu Muzea regionu Valašsko, p.o.,
oceněném zvláštní cenou v národní soutěži Gloria Musaealis 2015.

Podmínky zapůjčení ke stažení