Časopis je populárně-naučným periodikem, specifickým svým zaměřením na region Valašsko. Uveřejňuje příspěvky z oboru společenských (historie, umělecká historie, etnografie aj.) a přírodních věd. Významnou součástí obsahu je prezentace muzejních sbírek, činnosti muzea a výsledků odborných výzkumů muzejních pracovníků.

Valašsko, vlastivědná revue vychází již více než 20 let; 2x ročně od roku 1998. Je nástupcem muzejního Zpravodaje Okresního vlastivědného muzea Vsetín a současně pokračuje v tradici uchovávání odkazu minulosti i obrazu přítomnosti, jak tomu bylo u dnes již legendárních regionálních časopisů Naše Valašsko z 30. let 20. stol. a časopisu Valašsko z 50. let 20. století.

Časopis má standardní formát A4 a jeho rozsah se pohybuje v rozmezí 40–60 stran. Prostřednictvím rozsáhlých obrazových příloh a obrazových seriálů přitažlivou formou dokumentuje minulost i současnost života na Valašsku. Obsah zpestřuje i řada rubrik; např. na zajímavá místa v regionu zve sloupek Navštivte..., do tvůrčích prostředí umělců čtenář zavítá s rubrikou V ateliéru, v oblíbené rubrice Čím je pro mne Valašsko? se osobnosti vyznávají ze svého vztahu k regionu, Folklorní momentky zprostředkovávají novinky ze světa valašského folkloru atd. Od čísla 31 došlo k inovaci grafické a typografické úpravy časopisu, novinkou je i členění do tematických celků (historie – příroda – lidé a společnost – lidová kultura a folklor – umění – události).

Vydavatelem Valašska, vlastivědné revue je Muzeum regionu Valašsko, p. o. a časopis je registrován u Českého národního střediska ISSN 1212-3382, MK ČR E 13226.