Publikace je věnována historii i současnému životu dosud funkčních, převážně dřevěných roubených sušáren ovoce.

Sušárny ovoce nejen v oblasti Horního Vsacka zhruba do 30. let minulého století plnily důležitou doplňkovou funkci hospodaření zemědělské usedlosti. Přestože v následujících desetiletích postupně zanikaly, mnohé z nich se dočkaly dnešních dní, a to buď stále v plném provozu, nebo ve stavu, který jejich znovuzprovoznění nevylučuje. Povědomí o jejich existenci postupně roste prostřednictvím jednotlivců, popularizačních aktivit zájmových uskupení, obecních samospráv či paměťových institucí. V pestré mozaice valašské krajiny, která zdejší specifická zemědělská a pastevecká tradice vtiskla nezaměnitelnou podobu, tak znovu ožívají stavby, které dříve bývaly její nedílnou součástí a jako takové jsou významným dokladem historického vývoje a života zdejší společnosti.

Kniha se věnuje i soudobému využití původních i modernizovaných sušáren, možnostem jejich přemístění a znovupostavení na jiném místě. Přináší praktické zkušenosti jak s realizací stavby sušárny, tak se sušením a přípravou sušeného ovoce nejvyšší kvality. Její nedílnou součástí je jak bohatá fotografická dokumentace, tak rozhovory s majiteli a provozovateli sušáren historických i iniciátory stavby sušáren nových.

Vydavatel: Muzeum regionu Valašsko, 2021.  Počet stran: 136. ISBN 978-80-87614-63-1