Recenzovanou publikaci Pod značkou B. A. G. vydalo Muzeum regionu Valašsko za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, které udělilo vydavateli neinvestiční účelovou dotaci z programu Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií.

Publikace je první monografií vsetínské sklárny známé pod názvy B. A. G. – Bohemia Art Glass (1992–1998) a Barovier & Toso Czech Republic (1998–2002). Sklárna patřila po listopadu 1989 k prvním českým, nově zbudovaným soukromým sklářským hutím a ve složitých ekonomických podmínkách postsocialistického období fungovala pouze 10 let (1992–2002). Přesto se za poměrně krátkou dobu stala pojmem a proslula progresivním výtvarným programem s prvotřídním designem „pro radost a potěšení“.

Autorkou publikace je kurátorka Muzea regionu Valašsko, historička umění Olga Méhešová, která monografii rozčlenila do pěti tematických kapitol. Součástí obsahu jsou dva soupisy, a to soupis užitkového skla ze sbírky Muzea regionu Valašsko, které v České republice spravuje největší veřejnou kolekci výrobků legendární vsetínské značky B. A. G., a soupis souborů a vzorů skla výrobce zpracovaný dle firemních katalogů (1992–2002).

Publikace o rozsahu 70 stran má bohatou obrazovou přílohu tvořenou zejména dobovými fotografiemi A. Mynáře a Z. J. Müller a také fotografiemi sbírkových předmětů vsetínského muzea od muzejního fotografa M. Ošťádala. Výtvarně kultivované grafické pojetí vtiskl publikaci rožnovský grafik Aleš Žanta. Tisk prvního vydání v nákladu 500 výtisků zajistila firma RAP GROUP s. r. o., Valašské Meziříčí.