Knižní vydání katalogu umožnilo Muzeu regionu Valašsko s podporou Ministerstva kultury naplnit poslání muzea – zpřístupňování muzejních sbírek veřejnosti. V tomto případě prezentace cenné sbírkové kolekce historických dětských i loutkových kočárků, které byly v roce 2016 zakoupeny do sbírek Muzea regionu Valašsko, p. o., na základě dotace zřizovatele Zlínského kraje od soukromé sběratelky Miloslavy Šormové. Kolekce historických kočárků je zapsána ve Sbírce Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí (MVŠ/002-05-22/283002) a veřejnosti je zpřístupněna formou putovní výstavy, která představuje reprezentativní výběr kočárků napříč dějinami.

Reprezentativní recenzovaná publikace je atraktivním materiálem, dokladujícím bohatou historii dětského kočárku od počátků jejich výroby na sklonku 19. století zhruba do 80. let 20. století, kdy pomalu vlivem zahraniční konkurence výroba kočárků na našem území zaniká. Katalog umožnil rozšířit poznatky a znalosti nejen o samotných sbírkových předmětech, ale současně i v širším kontextu jejich dějinného vývoje a také uplatnění tohoto specifického dopravního prostředku (kočárků dětských i loutkových) v životě každého z nás od počátku jejich existence do dnešní doby.

Vydáním publiakce byla podpořena propagace, prezentace a ochrana historického a kulturního dědictví. Výsledkem je vydání kvalitní nadčasové publikace.

Vydavatel: Muzeum regionu Valašsko, 2017.  Počet stran: 116. ISBN 978-80-87614-51-8