Ve dnech 2. až 8. června 2024 se uskutečnil první zahraniční výjezd pracovníků Muzea regionu Valašsko v rámci programu Erasmus+ se zaměřením na vzdělávání dospělých. Skupina ve složení historička umění, edukátorka a archeolog vyrazili na východ Finska do Lappeenranty, kde sídlí několik museí spojených společnou správou magistrátu jako Lappeenrannan museot.

Tato finská organizace s naším muzeem sdílí vícero podobností. Za prvé jde také o regionální muzeum, přičemž mezi Valašskem a Jižní Karélií je možné najít určité společné znaky. Za druhé zdejší muzeum má výrazné zastoupení zejména v oblasti „cultural heritage“, která zahrnuje nám blízké obory archeologie, historie, etnologie a umění. A za třetí je lappeenrantské muzeum součástí čilého života regionu, v rámci kterého se zaměřuje na vzdělávání dospělých různými typy veřejných akcí.

Obdobné zaměření našich organizací nám tak umožnilo porovnat muzejní práci v České republice a ve Finsku. Nabitý program, připravený ředitelkou muzea Reijou Eevou a jejími kolegovy umožnil detailní seznámení se zdejším pracovním prostředím. Hned na začátku jsme navštívili barokně-klasicistní pevnost, která je společným sídlem všech muzeí a pak jsme postupně prošli regionální muzeum, muzeum umění, jezdecké muzeum, muzeum v bývalé vodárenské věži a dobově vybavený dům někdejšího lappeenrantského obchodníka. Jednotliví odborníci nám ukázali, jak připravují expozice a výstavy, jakým způsobem přijímají a zpracovávají sbírkové předměty (zde bylo možné nahlédnout i do sbírkových databází) a také jakým způsobem řeší jejich restaurovaní a konzervaci. Zajímavé bylo také nahlédnout pod ruce archeologovi a poznat, jak se ve Finsku řeší pro nás stále ožehavý problém s hledači kovů.

Muzejníci navštívili také lokální, často soukromá muzea (např. letecké muzeum, galerii nebo venkovské sídlo bývalého finského prezidenta P. E. Svinhufvuda), kterým muzeum v Lappeenrante poskytuje odbornou pomoc. Zajímavá byla i účast na cyklovyjížďce za uměním a architekturou a návštěva dvou archeologických lokalit. V krátkosti jsme měli možnost poznat i tradiční finskou (respektive karelskou) kuchyni a samozřejmě pro nás nejznámější finský kulturní jev – saunu.

Lappeenrannan museot nám umožnilo seznámit se s finským přístupem k digitalizaci a zpřístupňování sbírek i využití lokální kulturní historie ke vzdělávání. Díky velké ochotě a nasazení našich finských kolegů jsme měli možnost se naučit nové věci, případně se na ty staré podívat z jiné perspektivy. Každopádně nám tento pobyt poskytnul množství podnětů k naší další muzejní práci. A protože jsme měli možnost v krátkosti prezentovat i naše muzeum (slovem i obrazem), je možné, že se v blízké době dočkáme návštěvy na oplátku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.