Topics:

Jak se projevily umělecké slohy ve výtvarném umění našeho regionu? Čím je umění na Valašsku jedinečné? Seznamte se s výtvarnými skvosty Valašska.