Topics:

Seznámení s planetami Sluneční soustavy pomocí zmenšeného modelu umístěného před hvězdárnou. Kde Slunce v měřítku modelu představuje mohutná kopule pozorovatelny. Základní informace i zajímavosti o planetách, srovnání jejich velikostí a vzdáleností od Slunce.