The text is not translated (Google translate)

Již 4. ročník žákovské zeměpisné konference Valašský cestovatel se bude konat v pátek 14. 2. 2020 na zámku Vsetín. Letos bude opět spojen se zeměpisnou soutěží. Konference je určena pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ a bude mít 4 části:

1. ÚVOD: Registrace účastníků (od 9:00 do 9:30), úvodní slovo organizátorů a zahájení (9:30). Vstupní poplatek je 20 Kč / žáka. Pedagogický doprovod má vstup zdarma.

2. PREZENTACE: Vybraní žáci budou prezentovat své zážitky z dovolené, výletu, sportovní aktivity či jiné cestovatelské zkušenosti. Nápaditosti se meze nekladou. K dispozici bude počítač a projektor, přijímáme prezentace ve formátu ppt, pptx či pdf. Délka prezentací by neměla přesahovat 10 minut. Po každé prezentaci bude prostor na diskuzi. Žáci s prezentací budou odměněni. Kapacita prezentací je omezena, výběr bude probíhat na základě včasnosti přihlášení a atraktivity příspěvku.

3. SOUTĚŽ: Pro přihlášené týmy bude připravena soutěž zaměřená na jejich zeměpisné znalosti. Žáci budou soutěžit v týmech o 3-5 členech. Důraz bude kladem nejen na znalosti, ale i spolupráci a schopnost syntetického myšlení. Téma soutěže bude letos "SEVER EVROPY". Žáci, kteří měli prezentaci, mohou být členy soutěžních týmů. 

4. VYHODNOCENÍ: Akce bude zakončena vyhodnocením soutěže a oceněním nejúspěšnějších týmů. 
Plánovaný konec žákovské konference Valašský cestovatel je ve 13:00 hod. 

 

CÍLEM KONFERENCE JE:
• rozvoj a podpora zeměpisných a vlastivědných znalostí
• osvojení kompetencí k interpretaci a prezentaci cestovatelských zkušeností
• zvýšení pozitivního vztahu k zeměpisu

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

• Pro registraci vyplňte tento FORMULÁŘ (klikněte pro otevření)

• Přihlásit se můžete nejpozději do pátku 7. 2. 2020, nebo do naplnění kapacity sálu.

• Hotové prezentace a dotazy posílejte na e-mail husak@muzeumvalassko.cz.

• Změna programu vyhrazena.

Těšíme se na Vás!
Za organizátory

Mgr. Jan Husák