Společenské vědy regionu Západních Karpat

 

Studie

Terézia Tomašovičová: Vývoj antropomorfného dekoru na neolitickej keramike v prostredí karpatskej kotliny (vybrané aspekty problematiky), pp. 6-31.

Petr Odehnal: K poznání počátků spolkové činnosti ve Valašských Kloboukách. Čtenářský spolek Casino (Leseverein Casino), Omladina a spolek veteránů, pp. 32-49.

Hana Kuslová: Z malých lidí veliké lze vybudovati jen výchovou aneb Firma Baťa a školství, pp. 50-61.

Tereza Kovaříková: Motivace v prodejnách a domech služby firmy Baťa, pp. 62-77.

Musealia:

Pavel Novosad: Baťa – strojírenství – budoucnost, pp. 80-85.

Petra Peštová, Kateřina Hausenblasová: Dva příklady využití animované tvorby v muzeu, pp. 86-91.

Personalia a miscelanea:

Světlana Divilková: Vzpomínám, abych zapomněl…, pp. 94-99.

Jana Skaličková: Osobnost učitelky Emílie Klusalové, pp. 100-109.

Silvie Lečíková: Boty pro první dámu, pp. 110-115.

Recenze:

Blanka Petráková: 7. ročník konference Muzeum a škola ve Zlíně aneb Muzeum ve filmu – Film v muzeu, pp. 118-123.

Alena Prudká: Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost. Gloria musealis za nejlepší muzejní výstavu roku 2013, pp. 120

Blanka Rašticová: Kuslová, Hana: Národní soud versus Jan Antonín Baťa, pp. 130-133.