Nature of the Western Carpathians
It is published once a year.

 

Články | Articles

Peter Štrba & Anna Gogoláková: Výškové maximá a pozoruhodnejšie vertikálne výskyty cievnatých rastlín z oblasti Demänovskej doliny v Nízkych Tatrách, pp. 3-8.

Marián Jasík & Daniel Dítě: Súčasné poznatky o rozšírení linnéovky severskej (Linnaea borealis L.) na Slovensku, pp. 9–14.

Daniel Dítě, Blažena Sedláková & Zuzana Dítětová: Lyžičník pyrenejský (Cochlearia pyrenaica DC.) – staronový druh podhoria Belianskych Tatier a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, pp. 15–19.

Michal Hroneš & Lucie Kobrlová: Nová lokalita křivatce českého (Gagea bohemica) na Záhorské nížině (západní Slovensko), pp. 20-25.

Jana Tkáčiková & Svatava Kubešová: Mechorosty, cévnaté rostliny a vegetace přírodních rezervací Halvovský potok a Kutaný (Vsetínské vrchy), pp. 26-46.

Jiří Šuhaj: Výskyt hřibu rubínového (Rubinoboletus rubinus) ve Slezsku (Česká republika), pp. 47-50.

Jiří Šuhaj & Michal Mikšík: Nálezy hřibu parkového (Hortiboletus bubalinus) v Bohumíně a poznámky k jeho ekologii v České republice, pp. 51-55.

Slavomír Stašiov & Ivan H. Tuf: Nový nález sekáče obroubeného (Opiliones: Sclerosomatidae: Leiobuninae: Leiobunum limbatum) na Slovensku, pp. 56-57.

Ondřej Machač: Pavouci Národní přírodní památky Šipka, pp. 58-64.

Ondřej Konvička: Kovařík Drilus flavescens (Geoffroy, 1785) (Elateridae: Agrypninae: Drilini) v České republice, pp. 65-66.

Dušan Trávníček: Vodní brouci Kurovického lomu (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Dryopidae, Limnichidae), pp. 67-77.

Miroslav Kubín & Jakub Ondřej: Vývoj rybího společenstva vodního toku Kněhyně se zaměřením na revitalizovaný úsek (CHKO Beskydy), pp. 78-85.

Petr Papežík, Leona Soukupová & Milan Veselý: Ekologie a velikost populace užovky stromové (Zamenis longissimus /Laurenti, 1768/) v katastru Sidonie (Vlárský průsmyk, CHKO Bílé Karpaty), pp. 86-100.

Aktuality a Personálie | Currents News and Personals

Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2016

Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2016