Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 31 výsledků

Naše edukační programy jsou tematicky propojeny s nabídkou jednotlivých objektů a zasahují do různých oborů lidského vědění. Učením utváříme u dětí vztah k místu, kde žijeme, při řemeslných aktivitách užíváme lokální zdroje, učíme v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Zábavnou a srozumitelnou formou se snažíme předávat vědomosti spojené s poutavými příběhy sbírkových předmětů i nevšedním prostředím historických objektů. Muzeum se tak stává příjemným prostorem umožňujícím poznávání přírodního a kulturního dědictví našeho regionu.

společenskovědní
celoroční | Zámek Vsetín

Na vsetínském zámku

renesance, život šlechty, Albrecht z Valdštejna, bydlení

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Letíme do vesmíru

Sputnik, Lajka, Gagarin, přistání na Měsíci, raketoplány, průběh kosmického letu, modely kosmických raket

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Hlubinami vesmíru

seznámení s vesmírem, hvězdy a jejich typy, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie, "Mléčná dráha", souhvězdí a jejich pozorování

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Exkurze

kopule s přístrojovým vybavením, areál hvězdárny se stanicemi ČHMÚ (meteorologie a čistota ovzduší)

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Tajemství zámeckého parku

zámecký park, typy parků, stromy, fotosyntéza, ptáci, savci, plazi, hmyz, koloběh živin, ekosystém, rostliny, ptáci na krmítku a jejich potrava

přírodovědný
3. 6. 2024 – 28. 6. 2024 | Zámek a park v Lešné

Svatojánské čarování

letní slunovrat, lidové zvyky a tradice v předvečer sv. Jána, devatero kvítí, bájné bytosti Valašska, svatojánský poklad, herbář

Obsah košíku