Další zajímavá výstava je k vidění v Muzeu regionu Valašsko na zámku Vsetín. Věnována je proměně Bečvy napříč uplynulými staletími z původní divoké horské řeky až po její dnešní stav ovlivněný regulací.

Výstava Zkrocení zlé Bečvy ukazuje hlavně to, jak se na změnách pateřního toku Valašskem podílel člověk, který koryto postupně upravoval k obrazu svému. Ať už kvůli povodním, splavování dřeva, vodoplavbě či zajištění energie pro pily, mlýny a další na vodě závislé provozy. Nahlédnete také do přirozeného ekosystému řeky a historie rybaření na ní. K vidění bude spousta zajímavých exponátů ze sbírek muzea, včetně unikátních dobových fotografií (malá ochutnávka ve fotogalerii níže).

Výstava potrvá až do 14. ledna roku 2024. Navštívit ji můžete každý den kromě pondělí, vždy od 9:00 do 17:00 hodin. Kromě ní si můžete na zámku Vsetín prohlédnout i další zajímavé výstavy František Petrák: Svět v obrazech a Jak se do lesa volá. Rozhodně nevynechejte ani rozsáhlou stálou expozici o Valašsku či oblíbená návštěvnická lákadla, jako je Templářský sklípek s rytířskou hernou či vyhlídka z 60 metrů vysoké zámecké věže.