Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 52 výsledků

Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

přírodovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Lesem s medvědem

lesy na Valašsku, lesní zvěř, velké šelmy: medvěd, vlk, rys, pobytové znaky, potravní vztahy, setkání s medvědem

přírodovědný
1. 4. 2019 – 1. 10. 2019 | Zámek a park v Lešné

Po stezkách zámeckých zahradníků

zámecký park, pozorování přírody, chování v parku(přírodě), stromy a květiny, historické zahrady

společenskovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Život na zámku

zámek, rytíři, princezny, dobové oblečení, zbroj a zbraně

společenskovědný
celoroční | Zámek Kinských

Muzejní škola archeologie

základy archeologie, výzkum, regionální nálezy, detektor kovů, dokumentace archeologické situace

společenskovědný
celoroční | Zámek Kinských

Kámen v pravěku

archeologie, paleontologie a geologie, mletí obilovin, sekeromlat, pazourkové nástroje

přírodovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Akvárium řeky Bečvy

život v Bečvě a kolem ní, ryby, obojživelníci a vodní bezobratlí, význam vody a štěrku, prohlídka Akvária řeky Bečvy ve věži

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Život stromu

životní cyklus stromu, části stromu, strom jako domov, potravní pyramida, význam zeleně, zkoumání listů

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Zvířata našich lesů

divoká zvěř, stopy zvěře, paroží, způsob života, zvířecí rodiny, ohrožené druhy, chování v lese

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – živá planeta

život na Zemi, zvířata žijící na jednotlivých kontinentech a v mořích

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – divoká planeta

nebezpečné přírodní jevy: hurikány, tornáda, povodně, tsunami, zemětřesení aj.

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – barevná planeta

planeta Země z vesmíru, barvy na povrchu, povídání o řekách, mořích, pouštích, horách, sopkách atd.

přírodovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Ze života hmyzu

hmyz, motýli, včely, mravenci, ekologie, význam a ochrana

Obsah košíku