Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 60 výsledků

Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Není houba jako houba

Vlastnosti a význam hub, sběr a poznávání hub, houby jedlé, nejedlé a jedovaté.

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Zvířata našich lesů

obyvatelé lesa ze skupiny ptáků a savců, způsob jejich života a pobytové znaky, ohrožené druhy, chování v lese

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Život stromů

životní cyklus, skupiny stromů a jednotlivé druhy, strom jako domov, potravní pyramida, význam zele

společenskovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Jak se žilo na zámku

život šlechty, vzdělání, rodinný život, trávení volného času

společenskovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Ze staré školy

stará školní třída, dobové vyučovací pomůcky a metody, tresty

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Ptačí svět

adaptace k letu, smysly, migrace, tažné a stálé druhy, hnízdění, vzhled a hlasové projevy

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Po stopách velkých šelem

charakteristika druhů a způsob jejich života, pobytové znaky, význam v krajině a jejich ochrana, odlévání stop

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Bylinky trochu jinak

historie bylinkářství na Valašsku, léčivé i jedovaté rostliny kolem nás, výroba domácího mýdla

společenskovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Život na zámku

zámek, rytíři, princezny, dobové oblečení, zbroj a zbraně

společenskovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Muzejní škola archeologie

základy archeologie, výzkum, regionální nálezy, detektor kovů, dokumentace hrobu bojovníka

společenskovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Kámen v pravěku

kámen z pohledu archeologie, paleontologie a geologie, mletí obilovin, vrtání kamenné sekery a použití pazourkových nástrojů

přírodovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Akvárium řeky Bečvy

život v Bečvě a kolem ní, ryby, obojživelníci a vodní bezobratlí, význam vody a štěrku, prohlídka Akvária řeky Bečvy ve věži

Obsah košíku