Témata: lektorský program k expozici – část archeologie, regionální nálezy, repliky nálezů pravěkého domu a středověké odpadové jámy

Seznámíte se s archeologií a jejími základními vědeckými postupy. Poznáte nejdůležitější místa a nálezy z dějin Valašska a Kelečska v nové expozici v zámku Kinských.