Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 59 výsledků

Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

společenskovědný
18. 9. 2019 – 8. 11. 2019 | Zámek Vsetín

Krteček a konopné kalhoty

konopí, jeho využití v minulosti i současnosti (textil, stavebnictví, potravinářství aj.), výchova ke zdraví, prevence kriminality

přírodovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Lesem s medvědem

lesy na Valašsku, lesní zvěř, velké šelmy: medvěd, vlk, rys, pobytové znaky, potravní vztahy, setkání s medvědem

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Není houba jako houba

vlastnosti a význam hub, sběr a poznávání hub, houby jedlé, nejedlé a jedovaté

přírodovědný
1. 4. 2019 – 1. 10. 2019 | Zámek a park v Lešné

Po stezkách zámeckých zahradníků

zámecký park, pozorování přírody, chování v parku(přírodě), stromy a květiny, historické zahrady

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Tajemství řeky Bečvy

význam vody v krajině, historie a současnost toku Bečvy, ryby a jejich zástupci, vodní živočišné skupiny od hmyzu po savce

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Ptačí svět

adaptace k letu, smysly, migrace, tažné a stálé druhy, hnízdění, vzhled a hlasové projevy

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Po stopách velkých šelem

charakteristika druhů a způsob jejich života, pobytové znaky, význam v krajině a jejich ochrana, odlévání stop

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Bylinky trochu jinak

historie bylinkářství na Valašsku, léčivé i jedovaté rostliny kolem nás, výroba domácího mýdla

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Nebojte se netopýrů

způsob života, echolokace, roční cyklus, druhové zastoupení, význam v krajině

společenskovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Život na zámku

zámek, rytíři, princezny, dobové oblečení, zbroj a zbraně

společenskovědný
celoroční | Zámek Kinských

Muzejní škola archeologie

základy archeologie, výzkum, regionální nálezy, detektor kovů, dokumentace archeologické situace

společenskovědný
celoroční | Zámek Kinských

Kámen v pravěku

archeologie, paleontologie a geologie, mletí obilovin, sekeromlat, pazourkové nástroje

Obsah košíku