Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 63 výsledků

Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

společenskovědný
4. 2. 2020 – 30. 4. 2020 | Zámek Vsetín

Kostičkohraní

historie hraček, stavebnice, kostky, SEVA

společenskovědný
11. 2. 2020 – 25. 2. 2020 | Zámek Vsetín

Masopust na Valašsku

masopust, fašanky, karneval, masky

společenskovědný
4. 2. 2020 – 30. 4. 2020 | Zámek Vsetín

Kouzlo grafiky

výtvarné tvoření, grafika, tisk, výstava D. Cendelína

společenskovědný
10. 2. 2020 – 25. 2. 2020 | Zámek a park v Lešné

Masopustní veselí

lidová tradice, masopustní doba, tvořivá dílna

společenskovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Ze staré školy

historie školství, způsob výuky, historické pomůcky, tresty, písmo

přírodovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Lesem s medvědem

lesy na Valašsku, lesní zvěř, velké šelmy: medvěd, vlk, rys, pobytové znaky, potravní vztahy, setkání s medvědem

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Není houba jako houba

vlastnosti a význam hub, sběr a poznávání hub, houby jedlé, nejedlé a jedovaté

společenskovědný
2. 9. 2019 – 30. 6. 2020 | Zámek a park v Lešné

Muzejní škola archeologie

základy archeologie, výzkum, regionální nálezy, detektor kovů, dokumentace hrobu bojovníka

společenskovědný
2. 9. 2019 – 30. 6. 2020 | Zámek a park v Lešné

Kámen v pravěku

kámen z pohledu archeologie, paleontologie a geologie, mletí obilovin, vrtání kamenné sekery a použití pazourkových nástrojů

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Tajemství řeky Bečvy

význam vody v krajině, historie a současnost toku Bečvy, ryby a jejich zástupci, vodní živočišné skupiny od hmyzu po savce

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Ptačí svět

adaptace k letu, smysly, migrace, tažné a stálé druhy, hnízdění, vzhled a hlasové projevy

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Po stopách velkých šelem

charakteristika druhů a způsob jejich života, pobytové znaky, význam v krajině a jejich ochrana, odlévání stop

Obsah košíku