Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 66 výsledků

Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

společenskovědný
14. 9. 2021 – 30. 1. 2022 | Zámek Vsetín

Příběhy z ovocného sadu

ovocné stromy a jejich význam pro člověka i živočichy, historie a současnost zpracování ovoce, lidová strava na Valašsku

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Není houba jako houba

vlastnosti a význam hub, sběr a poznávání hub, houby jedlé, nejedlé a jedovaté

společenskovědný
29. 11. 2021 – 17. 12. 2021 | Zámek a park v Lešné

Vánoce na zámku

význam a průběh Vánoc, vánoční zvyky a tradice

společenskovědný
7. 12. 2021 – 22. 12. 2021 | Zámek Vsetín

Vánoce v muzeu

vánoční zvyky a tradice, tematické tvoření

společenskovědný
29. 11. 2021 – 17. 12. 2021 | Zámek a park v Lešné

Vánoční dílny

vánoční zvyky a tradice, tematické tvoření

společenskovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Ze staré školy

stará školní třída, dobové vyučovací pomůcky a metody, tresty

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Život v parku

ptáci, savci, plazi, hmyz, koloběh živin, ekosystém

přírodovědný
14. 6. 2022 – 24. 6. 2022 | Kostel sv. Trojice

Svatojánské čarování

svatojánské zvyky, léčivé bylinky, kouzla, poklady, symboly, letní slunovrat, tematické tvoření

společenskovědný
7. 6. 2022 – 24. 6. 2022 | Zámek Vsetín

Svatojánský poklad

svatojánské zvyky, bylinky, symboly, letní slunovrat, tematické tvoření

přírodovědný
3. 5. 2022 – 30. 6. 2022 | Kostel sv. Trojice

Ze života hmyzu

význam hmyzu, jeho vývojová stádia, dokonalá a nedokonalá přeměna, hmyz ve městě, chráněné druhy, škůdci

přírodovědný
3. 5. 2022 – 30. 6. 2022 | Kostel sv. Trojice

Po hmyzí stezce

význam hmyzu, jeho vývojová stádia, dokonalá a nedokonalá přeměna, hmyz ve městě, chráněné druhy, škůdci

společenskovědný
8. 3. 2022 – 15. 4. 2022 | Zámek Vsetín

Velikonoce na Valašsku

velikonoční tradice, tematické tvoření

Obsah košíku