Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 66 výsledků

Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

společenskovědný
10. 1. 2022 – 1. 3. 2022 | Zámek Vsetín

Masopust na Valašsku

masopust, fašanky, karneval, masky

přírodovědný
1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | Zámek Kinských

Není houba jako houba

jedovaté, nejedlé a jedlé houby regionu, jejich význam, využití, poznávání

přírodovědný
1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | Zámek a park v Lešné

Život stromů

ekosystém parku, městská zeleň, přínos parku, domácí a exotické dřeviny a jejich život, bylinné patro, živočichové

přírodovědný
1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | Zámek Kinských

Zámecký park

ekosystém parku, městská zeleň, přínos parku, domácí a exotické dřeviny, bylinné patro, živočichové

přírodovědný
2. 11. 2021 – 25. 2. 2022 | Zámek Kinských

Ptáci na krmítku

ptáci a jejich tah, potrava ptáků přes zimu, hlasový projev a vzhled ptáků, krmítko a jeho hygiena

společenskovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Jak to bylo na zámku

život šlechty, vzdělání, rodinný život, trávení volného času

společenskovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Kámen v pravěku

kámen z pohledu archeologie, paleontologie a geologie, mletí obilovin, vrtání kamenné sekery a použití pazourkových nástrojů

přírodovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Bádáme u Bečvy

život v řece a kolem ní, vodní bezobratlí, tekoucí a stojaté vody, lov bentosu, prohlídka akvária

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – živá planeta

život na Zemi, zvířata žijící na jednotlivých kontinentech a v mořích

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – divoká planeta

nebezpečné přírodní jevy: hurikány, tornáda, povodně, tsunami, zemětřesení aj.

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – barevná planeta

planeta Země z vesmíru, barvy na povrchu, povídání o řekách, mořích, pouštích, horách, sopkách atd.

Obsah košíku