Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 62 výsledků

Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Nebojte se netopýrů

způsob života, echolokace, roční cyklus, druhové zastoupení, význam v krajině

společenskovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Život na zámku

zámek, rytíři, princezny, dobové oblečení, zbroj a zbraně

přírodovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Akvárium řeky Bečvy

život v Bečvě a kolem ní, ryby, obojživelníci a vodní bezobratlí, význam vody a štěrku, prohlídka Akvária řeky Bečvy ve věži

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Život stromu

životní cyklus stromu, části stromu, strom jako domov, potravní pyramida, význam zeleně, zkoumání listů

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Zvířata našich lesů

divoká zvěř, stopy zvěře, paroží, způsob života, zvířecí rodiny, ohrožené druhy, chování v lese

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – živá planeta

život na Zemi, zvířata žijící na jednotlivých kontinentech a v mořích

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – divoká planeta

nebezpečné přírodní jevy: hurikány, tornáda, povodně, tsunami, zemětřesení aj.

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – barevná planeta

planeta Země z vesmíru, barvy na povrchu, povídání o řekách, mořích, pouštích, horách, sopkách atd.

přírodovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Ze života hmyzu

hmyz, motýli, včely, mravenci, ekologie, význam a ochrana

společenskovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Ze staré školy

historie školství, způsob výuky, historické pomůcky, tresty, písmo

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Zatmění Slunce a Měsíce

základní údaje o Slunci a Měsíci, zatmění Slunce a Měsíce, přechody planet přes Slunce

společenskovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Zapomenutá řemesla

zaniklá řemesla, seznámení s pracovními stroji a nástroji

Obsah košíku