Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 60 výsledků

Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – živá planeta

život na Zemi, zvířata žijící na jednotlivých kontinentech a v mořích

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – divoká planeta

nebezpečné přírodní jevy: hurikány, tornáda, povodně, tsunami, zemětřesení aj.

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – barevná planeta

planeta Země z vesmíru, barvy na povrchu, povídání o řekách, mořích, pouštích, horách, sopkách atd.

přírodovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Ze života hmyzu

hmyz, motýli, včely, mravenci, ekologie, význam a ochrana

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Zatmění Slunce a Měsíce

základní údaje o Slunci a Měsíci, zatmění Slunce a Měsíce, přechody planet přes Slunce

společenskovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Zapomenutá řemesla

zaniklá řemesla, seznámení s pracovními stroji a nástroji

přírodovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Zámecký park

vsetínský Zámecký park, dřeviny na Valašsku, význam zeleně, zvířata žijící v parku

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Vznik a vývoj Země

vznik Sluneční soustavy, geologická období, pohyb kontinentů – desková tektonika

společenskovědný
celoroční | Zámek Vsetín

V templářském sklepení

středověk, rytíři, křížové výpravy, život šlechty, strava

přírodovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Valašské kameny

vznik a vlastnosti hornin a minerálů, geologická minulost Valašska, zkameněliny, vznik hor, eroze

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Sluneční soustava 3D

3D projekce, Slunce, planety, trpasličí planety, měsíce planet, asteroidy, komety

Obsah košíku