Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 45 výsledků
AKCE – každý 4. program za 1 Kč/žák

Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – divoká planeta

nebezpečné přírodní jevy: hurikány, tornáda, povodně, tsunami, zemětřesení aj.

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – barevná planeta

planeta Země z vesmíru, barvy na povrchu, povídání o řekách, mořích, pouštích, horách, sopkách atd.

společenskovědní
celoroční | Zámek Vsetín

Zapomenutá řemesla

zapomenutá řemesla, historické nástroje, ruční opracování dřeva, kovu, vlny, přírodních i zemědělských plodin

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Vznik a vývoj Země

vznik Sluneční soustavy, geologická období, pohyb kontinentů – desková tektonika

společenskovědní
celoroční | Zámek Vsetín

Valašsko v pověstech a pohádkách

zbojníci, portáši, poklady, skřítci, víly, čerti, panstvo a poddaní, osídlování a život v lesích a na pastvinách Valašska

společenskovědní
celoroční | Zámek Vsetín

V templářském sklepení

středověk, rytíři, křížové výpravy, život šlechty, strava

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Sluneční soustava 3D

3D projekce, Slunce, planety, trpasličí planety, měsíce planet, asteroidy, komety

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Roboti

Základy automatizace a robotiky - programování robutů dětmi (plnění jednoduchých úkolů)

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Pozorování Slunce

pozorování Slunce a slunečních skvrn, metody pozorování

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Pozorování hvězdné oblohy

pozorování Měsíce, planet, vícenásobných hvězd, hvězdokup, mlhovin, galaxií a mimořádných astronomických úkazů

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Poznáváme vesmír

seznámení s vesmírem, objekty Sluneční soustavy a hlubokého vesmíru

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Pohyby Země

základní pohyby Země, střídání dne a noci, pohyb těles po obloze, roční období, rovnodennost a slunovrat, kalendář

Obsah košíku