Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 58 výsledků

Naše edukační programy jsou tematicky propojeny s nabídkou jednotlivých objektů a zasahují do různých oborů lidského vědění. Učením utváříme u dětí vztah k místu, kde žijeme, při řemeslných aktivitách užíváme lokální zdroje, učíme v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Zábavnou a srozumitelnou formou se snažíme předávat vědomosti spojené s poutavými příběhy sbírkových předmětů i nevšedním prostředím historických objektů. Muzeum se tak stává příjemným prostorem umožňujícím poznávání přírodního a kulturního dědictví našeho regionu.

společenskovědní
6. 2. 2024 – 28. 3. 2024 | Zámek Vsetín

Chyťte kožojeda a kamenožrouta!

zábavné i poučné putování světem živé a neživé přírody v kulisách muzea

přírodovědný
1. 11. 2023 – 29. 2. 2024 | Zámek Kinských

Ptáci na krmítku

ptáci, ptačí tah, krmítko, ptačí druhy a jejich potrava, vzhled a hlasové projevy ptáků

společenskovědní
4. 3. 2024 – 29. 3. 2024 | Zámek Vsetín

Po stopách knihtisku

vznik a vývoj písma, význam knihtisku

společenskovědní
27. 11. 2023 – 12. 4. 2024 | Zámek Kinských

Svět středověkých her

archeologie, středověk, hry, trávení volného času, společenská interakce

společenskovědní
28. 11. 2023 – 22. 12. 2023 | Zámek Kinských

Vánoce na Valašsku

advent, Vánoce, tradice a zvyky na Valašsku

společenskovědní
12. 3. 2024 – 28. 3. 2024 | Zámek Vsetín

Velikonoce na Valašsku

velikonoční zvyky a tradice v proměnách věků

společenskovědní
23. 1. 2024 – 16. 2. 2024 | Zámek Kinských

Rozpustilý masopust

význam masopustu a masopustních masek, veselí a hodování před obdobím půstu

společenskovědní
4. 6. 2024 – 28. 6. 2024 | Zámek Vsetín

Svatojánské čarování

svatojánské zvyky a tradice, oslavy letního slunovratu

společenskovědní
12. 3. 2024 – 28. 3. 2024 | Zámek Kinských

Valašské Velikonoce

Velikonoční zvyky a tradice na Valašsku, velikonoční symboly, techniky zdobení kraslic, tematické tvoření

společenskovědní
2. 5. 2024 – 28. 6. 2024 | Zámek Kinských

Sklářské řemeslo

sklárny, sklářské řemeslo, světlo, petrolejové lampy

přírodovědný
4. 6. 2024 – 28. 6. 2024 | Zámek Kinských

Svatojánské čarování

letní slunovrat a svátek Jana Křtitele, magické rituály, bylinky, tematické tvoření

Obsah košíku