Témata: Venkovní model Sluneční soustavy, Sluneční soustava a její součásti, pohyby planet a Slunce, sluneční hodiny

Seznámení s planetami Sluneční soustavy pomocí zmenšeného modelu umístěného před hvězdárnou. Kde Slunce v měřítku modelu představuje mohutná kopule pozorovatelny. Základní informace i zajímavosti o planetách, srovnání jejich velikostí a vzdáleností od Slunce.