ZDARMA KE STAŽENÍ:   Valašsko č. 30

 

Obsah
 
1
Hana Jabůrková
Úvodník
2
 
Básně Jiřího Palána, evangelického faráře v Huslenkách
3
Miroslav Urubek
Čím je pro mne Valašsko?
3
Jan T. Strýček
 Čím je pro mne Valašsko?
3
Zdeněk Trefil
Čím je pro mne Valašsko?
3
Milan Půček
Čím je pro mne Valašsko?
4–7
Karel Pavelka
Žijí s námi… (2)
8–9
Pavel Mašláň
Středověká kolonizace a Vsetín
10–14
Karel J. Malina
Ke vzniku obce Prostřední Bečva a k historii fojtství na Prostřední Bečvě
15–18
Jitka Slezáková
 Kapitoly z historie školství v Lešné (2)
18–21
Jana Tkáčiková
Pozapomenutý magický svět lidového léčení na Valašsku
21–22
Jaroslav Koléšek
Marius Kotrba – poslední český sochař
22–27
Josef Maliva
Marius Kotrba – umělec, který ctil klasické tradice výtvarného umění
28
 
Oceněný soubor fotografií nepomucenských soch od Karla J. Maliny
29
Olga Mehešová
 Sochy sv. Jana Nepomuckého objektivem Karla J. Maliny
29
Karel J. Malina
I svatý Jan Nepomucký se může neočekávaně stát aktuálním světcem
31–32
Kamila Valoušková
Unikátní sbírka skla
32
Ivana Martišková
Cyrilometodějská tradice na Valašsku 
33–34
Daniel Drápala
Miloš Šimurda – Obrazy a artefakty
34–35
Ivana Martišková
Vysílá čs. rozhlas a televize
35–36
Jana Tkáčiková
Botanika třikrát jinak
37–38
Radek Hasalík
Na okraj cyrilometodějské tradice na Moravském Valašsku
39
Ivana Martišková, Antonín Žlebek
Báječní muži na rychlých strojích
40
Marta Vodáková, Jana Najtová
 Dobročinná aukce Domov aneb Jak umění pomáhá…
41
Jan Suchý
Olbram Zoubek a Valašské Meziříčí
41
Václav Popelka
Válečná tragédie v paměti stromů na Brhlence
42–43
Pavel Mašláň
 Pomníky partyzánů a obětí protifašistického odboje na Vsetínsku
44
Na besedě
Pověst v zámrském nářečí – O Atylovi
44–45
Petr Odehnal
Meziříčské kříže
45–46
Olga Floriánová
Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji a tetralogie Lidové stavby známé neznámé, Stavebně historický výzkum vybraných objektů tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji
46
Jana Tkáčiková, Lukáš Spitzer
Multimediální publikace Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků
47–48
Ivana Martišková
Obdivovaný i zatracovaný valašský král… Alois Mikyška (9. 5. 1831 – 4. 9. 1903)
48
Olga Mehešová
Navzdory všemu… Sochaři Pavlu Drdovi k jubileu
49–51
Martin Lukáš
Vzdorovat času v společenství přátel - rozhovor k sedmdesátinám PhDr. Dalibora Maliny
52
František Horečka, Hana Jabůrková
Beskydské studánky
obálka 2
Jan Husák
 „Příroda hrou“ v zámecké věži
obálka 3
Olga Mehešová
 Manželé Cendelínovi
obálka 4
Eva Čermáková
Špičák jeskynního medvěda
příloha
Hana Jabůrková
Bibliografie Valašska, vlastivědné revue 2008/2-2013/1