Přes 26 milionů korun si vyžádá další pokračování rozsáhlé rekonstrukce zámku Vsetín (na snímku). Památka ve správě Muzea regionu Valašsko dostane kromě jiného i novou fasádu a výtah pro návštěvníky se zdravotním omezením. Práce probíhají za plného provozu, hotovo má být v lednu roku 2025. 

Projekt stavební obnovy a revitalizace zámku Vsetín odstartoval už v roce 2014 a jeho dosavadní dvě etapy přišly na bezmála 50 milionů korun. „Udělalo se toho spoustu. Mezi ty nejzásadnější body patřily například nové depozitáře a stálá expozice, repase historických oken, obnova zámecké zdi či instalace unikátního protipožárního systému ve věži,“ uvedl ředitel Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek.

Teď tedy přichází na řadu třetí etapa rekonstrukce. „V rámci její první fáze bude provedena renovace fasády, výstavba nového výtahu v atriu, revitalizace okapového systému či oprava vybraných vnitřních a vnějších dveří,“ nastínila Zuzana Fišerová, radní pro školství a kulturu Zlínského kraje, který je majitelem zámku a zřizovatelem Muzea regionu Valašsko.

Celkové náklady jsou vyčísleny na 26,3 milionu korun. „Výše dotace z Integrovaného regionálního operačního programu IROP pokryje 85% uznatelných výdajů, tedy zhruba 22,4 milionu korun. Zbývající část uhradí Zlínský kraj,“ doplnila Fišerová

Předpokládaný termín ukončení je stanoven na 24. ledna roku 2025. Veškeré práce proběhnou za plného provozu, a tak se návštěvníci nemusí obávat, že přijdou o své oblíbené akce a programy. Kromě atria, kde probíhá výstavba výtahu, jsou přístupné i všechny návštěvnické prostory zámku.

Touto fází muzeum, respektive Zlínský kraj, ukončí práce na objektu zámku. V další se chce zaměřit ještě na obnovu okolního prostranství. „V plánu je například úprava příjezdové cesty a chodníků spočívající ve výměně živičného a asfaltového povrchu za žulové kostky, obnova zámecké zdi v západní části parku či instalace nových laviček, stolů, informačních tabulí, stojanů na kola a scénického osvětlení. Termín realizace bude stejně jako doposud záviset na tom, jak budeme úspěšní při získávání finančních zdrojů,“ dodal ředitel muzea Vitásek.